Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Archive for helmikuu 2012

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetystyö kanavoituu seitsemän lähetysjärjestön kautta. Koska lähetysjärjestöt sitoutuvat Raamattuun enemmän kuin monen kirkon päättäjän mielestä on sopivaa, tukea osalle lähetysjärjestöistä ollaan vähentämässä ja lopettamassa kokonaan. On esitetty mielipiteitä siitä, että seurakunnat voisivat kanavoida tukensa sopivaksi katsomiinsa kohteisiin suoraan ilman näitä lähetysjärjestöjä. On myös toivottu vain yhden lähetysjärjestön mallia seitsemän sijaan. Ongelmaksi nähdään se, että lähetystyötä tekevät itsenäisten herätysliikkeiden lähetysjärjestöt, joihin seurakunnilla ja kirkolla ei ole määräysvaltaa. Kun ei ole suoraa määräysvaltaa, niin yritetään pakottaa lähetysjärjestöjä luopumaan periaatteistaan kiristämällä taloudellisesti.

Miksi lähetystyötä tehdään? Meitä velvoittaa Jeesuksen antama käsky ”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää” (Matt. 28:19-20). Haluamme olla kertomassa muille siitä, että Jumala antaa iankaikkisen elämän Jeesuksen kautta. Samalla autamme ihmisiä heidän maallisessa hädässään, mutta lähetystyön perimmäinen syy on jokaisen ihmissielun iankaikkinen elämä; se on mahdollista vain uskomalla Jeesukseen, joka tahtoo pelastaa jokaisen.

Ruotsin kirkossa julistava lähetystyö on kokonaan lakannut, ja tilalle on tullut kehitysavun antaminen (kehitysyhteistyö). Sama suuntaus näyttää siis saaneen jalansijaa myös Suomen kirkossa. Hyvä on tulossa parhaan tilalle. Muuttuuko suomalainen lähetystyö pelkäksi Kirkon Ulkomaanavun tekemäksi humanitääriseksi työksi?

Uusi Tie -lehden 9.2.2012 ilmestyneessä numerossa haastateltiin Marja-Liisa ja Risto Soramiestä. He ovat tehneet lähes 40 vuotta lähetystyötä islamilaisten parissa. Risto kertoo, että paljon on painotettu sitä, että ihmiset tulevat uskoon nähdessään miten me elämme. Ei tämä hänen mukaansa mitään huuhaata ole, mutta he huomasivat, että asia on aivan päinvastoin. ”Emme me omalla rakkaudellamme voita ihmisiä Jumalan valtakuntaan, vaan me viemme Jumalan rakkautta Kristuksessa ihmisille. Evankeliumi synnyttää ihmisiä Jumalan valtakuntaan, Risto painottaa.

Paavali on kirjoittanut muistutuksen juuri tämän ajan ihmisiä varten: Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä” (Room. 12:2). Olkoon rukouksenamme, että Herra ei sallisi Suomen kirkon luopua Jumalan sanasta ja evankeliumin viemisestä muille kansoille.

Mainittakoon, että Suomen ev.lut. kirkon lähetysjärjestöillä on yli 400 lähettiä yli 30 maassa. Suomen helluntaiseurakuntien Fida International ry:llä on noin 270 lähetystyöntekijää ja 60 yhteistyömaata. Suomen Vapaakirkolla on 34 lähettiä 13 maassa.

Read Full Post »

Ylen Ulkolinja näytti eilen illalla (16.2.2012) lähes tunnin pituisen ohjelman Iranin ydinpommiuhkasta. Ohjelmassa kerrotaan taustoja, miten tähän tilanteeseen on tultu, ja kuvataan Iranin nykyistä ydinohjelmaa. Iranilla todetaan olevan ydinmateriaalia niin paljon, että ne riittäisivät kahteen ydinpommiin.

Jos et sattunut näkemään ohjelmaan, katso se Yle Areenalta seuraavasta linkistä.

http://areena.yle.fi/video/1329427760724

Ohjelma on katsottavissa vain 17.3.2012 klo 22.00 asti.

Read Full Post »

Vanhasta Testamentista löytyy yli 300 Jeesuksen syntymään, elämään, kuolemaan ja ylösnousemukseen liittyvää toteutunutta ennustusta. Professori Peter W. Stoner on laskenut todennäköisyyden sille, että kahdeksan näistä ennustuksista toteutuisi jonkun ihmisen elämässä. Ennustuksista näihin päiviin asti maailmassa on elänyt arviolta 8,8 miljardia ihmistä. Mahdollisuus, että ennustukset toteutuisivat jonkun henkilön kohdalla, on 1:1017eli yhden suhde 100.000.000.000.000.000:een. Todennäköisyys siihen, että yli 300 ennustusta toteutuisi jonkun kohdalla, on edelliseen verrattuna niin pieni, että käsityskykymme ei riitä sen ymmärtämiseen. Johtopäätöksenään Stoner toteaakin: ”Henkilö, joka ei hyväksy Jeesusta Kristusta Jumalan Poikana, hylkää faktan, joka on todistettu ehkä absoluuttisemmin kuin mikään muu fakta maailmassa.” (Miksiuskon.net)

Jumala ilmoittaa Raamatussa meille itsensä ja tahtonsa. Silti jopa kirkon oppineet (kirjanoppineet!) kiistelevät siitä, onko Raamattu Jumalan sanaa, ja voiko sitä lukea kirjaimellisesti. Minä uskon vakaasti, että Pyhä Henki on ohjannut Raamatun jokaisen sanan kirjoittamista, ja kaikella sen tekstillä on merkitys. Raamattua pitääkin lukea rukoillen, että Pyhä Henki avaisi tekstin Jumalan tarkoittamalla tavalla. Nuo 300 profetiaa Jeesuksesta ovat selkeitä, kaikkien luettavissa olevia ennustuksia, mutta jokainen muukin kohta Raamatussa kirkastaa syvimmiltään Kristusta, sanovat Raamatun alkukieliä osaavat.

Valitettavasti uuden vuonna 1992 julkaistun kirkkoraamatun tekstiä on muutettu edelliseen 33/38 käännökseen verrattuna niin, että Vanhan Testamentin Messias-ennustusten yhteyttä Uuteen Testamenttiin on vaikea löytää (Risto Santala, Suudelma hunnun läpi). Toisaalta uudessa käännöksessä moni kohta on kielellisesti selkeämmin kerrottu, joten kannattaa lukea molempia käännöksiä rinnakkain.

Olin pari päivää sitten raamattuluennolla, jossa aivan uudella tavalla avautui monen raamatunkohdan ja sanan merkitys. Esimerkkinä olkoon Vanhan Testamentin aivan ensimmäinen sana. Siinä jakeessahan sanotaan, että ”Alussa Jumala loi taivaan ja maan (1. Moos. 1:1).” Sana alussa voidaan kääntää seuraavasti:

  • Alussa tai alun kautta. ”Minä olen A ja O, alku ja loppu” (Ilm. 21:6) eli Jeesus.
  • Päässä tai pään kautta. ”Silloin me noudatamme totuutta ja rakkautta ja kasvamme kaikin tavoin kiinni Kristukseen, häneen, joka on pää” (Ef. 4:15).
  • Esikoisessa tai esikoisen kautta (syyriankielinen raamatunkäännös käyttää jakeessa tätä muotoa). Hepr. 1:1-6: Jumala on luonut maailman Pojan, esikoisensa kautta.

Näin jo Raamatun ensimmäinen sana julistaa Jeesusta Kristusta! Kaikki Raamattuun kirjoitettu on siellä pohjimmiltaan siksi, että me oppisimme tuntemaan Jeesuksen syntiemme sovittajana ja iankaikkisen elämän lahjoittajana.

Raamatun alkulehdillä on turhanpäiväiseltä tuntuva sukuluettelo (1. Moos. 5), jonka moni ohittaa nopeasti. Siinähän luetellaan kymmenen ensimmäisen esi-isämme nimet. Pastori Juha Muukkonen, arvostettu Raamatun alkukielten tuntija, on selvittänyt noiden nimien merkityksen. Yllättäen ne tuovatkin esille selvän ilosanoman Jeesuksesta! Seuraavassa näiden nimien salaisuus pastori Sami Liukkosen puheen pohjalta kirjoitettuna (linkki puheeseen on tekstin alla).

Aadam: ihminen, juurikirjaimet tarkoittavat punaista, verta, veren värinen. Nimellä on yhteys myös maaperään. Ihminen on luotu maasta eli maan tomusta. Jeesuksesta sanotaan, että Hän on uusi Aadam. Jeesus, tuo todellinen Aadam, runneltuna Golgatan ristillä, värjäytyi punaiseksi omasta viattomasta verestään sovittaakseen maailman synnin.

Seet: asetettu, asetti. Syntimme on otettu meiltä pois ja asetettu uhrikaritsan päälle. Jeesus on todellinen Seet, sillä Hänet on asetettu syntiuhriksemme puolestamme.

Enos: kuolevainen: Jeesus on todellinen Enos, kuolevaiseksi tehty; ilman Hänen ristinkuolemaansa emme saisi iankaikkista elämää.

Keenan: itkuvirsi, valitus, kuolinvalituslaulu. Jeesus itki ja valitti Jerusalemin kohtaloa ja syntiä. Jeesus on käynyt läpi kaiken sen tuskan, mitä ihminen voi kokea, vielä enemmänkin: jopa Jumalan tuomion ja hylkäämisen. Siksi Jeesus on todellinen Keenan, sillä Hän voi jokaista auttaa.

Mahalalel: Jumalan ylistys; on samaa juurta kuin sana halleluja. Jumala lähetti poikansa Jeesuksen tuomaan todellisen ilon ja ylistyksen ihmisen synnin pimeyteen ja valitukseen. Siksi Jeesus on todellinen Mahalalel – ylistys Jumalalle.

Jered: alas laskeutuminen; samasta sanajuuresta tulee myös Jordan-joen nimi. Jeesus on elämän leipä, joka tuli alas taivaasta antaakseen maailmalle elämän (Joh. 6:33). Koska ihminen ei voi omilla voimillaan ja teoillaan kohota taivaisiin, laskeutui Jumala alas taivaasta. Jeesus tuli aivan alas, helvettiin asti, ettei meitä sinne koskaan alennettaisi. Siksi Jeesus on todellinen Jered!

Hanok: opastaminen, käyttöön vihkiminen; juutalaisten juhla hanukka on samaa juurta. Jeesus on tie (tie, totuus ja elämä) ja opastaa meidät Jumalan luo. Hanukka-juhlaa vietetään häpäistyn temppelin uudelleenvihkimisen muistoksi. Jeesus puhui omasta ruumiistaan Jumalan temppelinä. Tuo temppeli häväistiin Golgatalla ja vihittiin ylösnousemuksessa ja taivaaseenastumisessa. Seurakunta, Kristuksen ruumis, on myös temppeli, ja tässä temppelissä kansansa keskellä Jumala Pyhän Henkensä kautta toimii. Jeesus on meille todellinen Hanok – opastaja ja temppeli, jonka eläviä kiviä mekin olemme.

Metusalah: hänen kuolemansa vapauttaa tai päästää irti. Jeesuksen tehtävänä oli kuolla, jotta meidät synnin kahleissa olevat vapautettaisiin ja päästettäisiin irti. Jeesus on todellinen Metusalah, joka vapauttaa meidät kahlitut yhteyteensä.

Lemek: nöyrä, maahan painettu, köyhä. Jeesus tuli meidän tähtemme köyhäksi, jotta saisimme rikkauden, iankaikkisen elämän (2. Kor. 8:9). Siksi Jeesus on todellinen Lemek.

Nooa: lohdutus, lepo: Jeesus on meille todellinen Nooa: lohdutus ja lepo sille, joka on uupunut. ”Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon” (Matt. 11:28 ).

Kaikki nämä nimet julistavat yksin Jeesusta. Kun laitamme nimien merkitykset yhteen, saamme niistä seuraavan lauseen:

Ihmiselle, (joka on) asetettu kuolevaiseksi ja valitukseen, ylistys Jumalalle, laskeutuu Opastaja, jonka kuolema lähettää köyhälle lohdutuksen ja levon.

Kuuntele Sami Liukkosen opetus sukuluettelosta.

Read Full Post »

Facebook on internetissä toimiva yhteisöpalvelu, jolla on jo yli 800 miljoonaa aktiivista käyttäjää. Facebookin perustajan Mark Zuckerbergille on tärkeää tehdä maailma avoimeksi ja mahdollistaa avoin tiedonkulku ihmisten välillä (Wikipedia). Tähän perustuu Facebook – periaatteessa kaikki tieto mitä sinne ihmiset luovat, on avointa ja kaikkien saatavilla. Käyttäjillä on tosin (ainakin jossain määrin) mahdollisuus hallita, mitä tietoja jakavat muille.

Vuonna 2010 Zuckerberg sanoi, että ”yksityisyyden aika on ohi”. Facebook onkin alkanut toteuttaa jopa orwellilaiseksi luonnehditulla tavalla käytäntöä, että mitä ihmeellisimmillä verukkeilla käyttäjien yksityisiä tietoja muutetaan julkisiksi. Viimeisin erimerkki tästä oli aikajana, joka saattaa paljastaa hyvinkin paljon käyttäjän vanhoja, yksityiseksi luulemiaan, tietoja. Eräskin tietoturva-asiantuntija järkyttyi aikajanan paljastuksista, totesi tämän uudistuksen pelottavan häntä ja tuhosi Facebook-tilinsä (Digitoday 31.1.2012).

Vuosien varrella on ollut lukuisia uutisia Facebookin tietoturva- ja yksityisyydensuojaongelmista. Monenlaista on paljastunut, ja Facebook on ollut pakotettu tekemään järjestelmäänsä muutoksia. Mikä vastuullisesti asioihin suhtautuva yritys toimii niin, että vasta kohun jälkeen reagoidaan? Jos strategiana olisi yksityisyyden turvaaminen, yritys toimisi ennakoivasti eikä tällaisia kohuja pääsisi syntymään. Facebookilla on tietoinen linjanmuutos kohti avointa tiedonjakamista, eikä se halua kuunnella käyttäjien mielipiteitä; käyttäjät on saatu koukutettua Facebookiin, eikä vakavasti otettavia kilpailevia vaihtoehtoja juurikaan ole. Google yrittää vallata jalansijaa samankaltaisella tuotteella (Google+), mutta sen yksityisyydensuoja ei ole sen paremmalla tolalla.

Miksi Facebook haluaa käyttäjien tiedot entistä julkisemmiksi? Järjestelmä on käyttäjille ilmainen, mutta Facebook saa tulonsa mainoksista. Mitä enemmän käyttäjiä, sitä enemmän mainostuloja. Ja mitä enemmän ja mitä tarkempia käyttäjätietoja Facebook voisi myydä mainostajille, sitä paremmin ne voisivat kohdentaa mainontaansa – ja sitä enemmän Facebook saisi tuloja. ”Mainonta Facebookin omilla sivuilla on mitättömän vähäistä, asiakkaiden myynti eteenpäin olisi paljon tuottoisampi bisnes.” Näin kirjoittaa tunnettu tietotekniikan asiantuntija Petteri Järvinen artikkelissaan Facebook-tietosi ovat kohta julkisia, halusit tai et. Lue ihmeessä Järvisen kirjoitus! Kannattaa muistaa, että ilmaisia lounaita ei ole!

Lokakuussa 2010 uutisoitiin, että ainakin kymmenen Facebookin suosituinta sovellusta lähettää käyttäjän ystävien henkilökohtaisia tietoja ulkopuolisille yrityksille. Facebook reagoi tähänkin vasta sitten, kun asiasta nousi kohu. Kesäkuussa 2011 kerrottiin kritisoidusta kasvojentunnistusominaisuudesta. Artikkelissa tietoturvayhtiö Sophoksen asiantuntija toteaa: ”Jälleen kerran Facebook näyttää jakavan henkilökohtaisia tietoja oletuksena.” Hän jatkaa: ”Suurin osa Facebookin käyttäjistä ei vieläkään tiedä miten asettaa yksityisyysasetuksensa turvallisiksi, pitäen koko järjestelmää sekavana. Ja kaiken lisäksi sitä on vaikeampi hallita, kun Facebook muuttaa asetuksia tietämättäsi. Taas tuntuu siltä, että Facebook murentaa varkain käyttäjiensä yksityisyyttä verkossa.”

Aika on ilmeisesti nyt kypsä antaa käyttäjien tietojen tulla yhä julkisemmiksi, tämä paljastuu Zuckerbergin blogikirjoituksesta 1.3.2011: ”On jo aikaa siitä, kun oli hälyä Facebookin käyttäjien henkilökohtaisten tietojen käsittelystä, joten oletamme ajan olevan kypsän… Facebook ilmoitti tänään kongressille, että sosiaalisen median alusta kulkee kohti suunnitelmaa antaa kolmansille osapuolille pääsy käyttäjän tietoihin, kuten puhelinnumeroihin ja kotiosoitteisiin.”

Facebook joutui ottamaan aikalisän käyttäjätietojen julkistamiseen, kun muun muassa tietosuoja- ja tietoturva-asiantuntijat huolestuivat asiasta. Puhelinnumeron ja kotiosoitteen yhdistäminen henkilön nimeen olisi esimerkiksi tehnyt identiteettivarkaudet rikollisille entistä helpommaksi. En tiedä, mikä on suunnitelman tilanne tällä hetkellä, mutta Facebook on huijannut käyttäjien puhelinnumeroita julkisiksi toisella tavalla. Facebook on kampanjoinut tilin parempaa suojaamista puhelinnumeron avulla; asetuksissa ”sattui” vaan olemaan oletuksena, että puhelinnumero näytetään julkisesti kaikille kavereille. Lisäksi Facebook on saattanut synkronoida älypuhelimista puhelinnumeroita Facebookin kontaktilistaan, jos synkronointiasetus on ollut päällä. (It-viikko 12.8.2011). Jos käytät puhelimessasi olevaa Facebook-sovellusta, poista sen asetuksista yhteystietojen synkronointi. On ollut sellaisiakin tapauksia, että henkilö A on lainannut puhelintaan henkilölle B, joka on sitten kirjautunut puhelimen sovelluksella omalle Facebook-tililleen. Kun synkronointi on ollut käytössä, A:n puhelimessa olevat numerot ovat tulleet näkyville B:n profiiliin. Eli mitä opimme näistä esimerkeistä: vaikka olet itse huolellinen, et voi yhtään tietää, minne oma puhelinnumerosi on päätynyt jotain muuta kautta!

Hei, meitä seurataan!

Facebookia voi hyvällä syyllä kutsua Isoveli valvoo -järjestelmäksi. Syksyllä 2009 australialainen tutkija paljasti, että yhteisöpalvelu seuraa käyttäjiään evästeiden avulla myös silloin, kun he eivät ole kirjautuneina palveluun (lue artikkelit Tietokone 26.9.2011 ja MikroPC 26.9.2011). Tämän voi välttää sillä, että käyttää yhdellä selaimella pelkästään Facebookia ja toista selainta muuhun nettisurffailuun. Facebookin käyttöön tarkoitettua selainta ei siis saa samalla koneella käyttää muuhun netin selailuun. Facebook luonnollisesti kiisti kaiken, mutta jäi kiinni valehtelusta: vain kolme päivää ennen evästekohua Facebook oli jättänyt patenttihakemuksen innovaatiosta, joka mahdollistaa informaation keräämisen Facebookin käyttäjien toimista muilla verkkosivuilla (Uusi Suomi 3.10.2011).

Eräs huolestuttava piirre Facebookissa on, että sen palvelimet sijaitsevat Yhdysvalloissa.

Facebook on hirvittävin vakoilukone, mikä on koskaan keksitty. Se on maailman kattavin tietokanta ihmisistä, heidän välisistä suhteistaan, nimistä, osoitteista, sijainneista ja keskinäisestä kommunikaatiostaan, sijaiten Yhdysvaltain maaperällä ja sen tiedustelupalvelun saatavilla. (Wikileaksin perustaja Julian Assange 2.5.2011)

Aivan hiljattain on ollut uutisia Yhdysvaltain liittovaltion poliisin FBI:n suunnitelmista. ”Varomaton puhe Facebookissa voi päätyä pian punaiseksi merkiksi FBI:n uhkakartalle”, uutisoi MTV3 29.1.2012. FBI suunnittelee järjestelmää, joka varoittaisi erilaisista uhkista muun muassa sosiaalisesta mediasta (kuten Facebookista) löytyvien tietojen avulla. Sosiaalinen media on FBI:n mukaan nykyisin ensisijainen tiedustelulähde, koska ”se reagoi ensimmäisenä avaintapahtumiin ja tärkeimpiin mahdollisesti kehittyviin uhkiin”. FBI sanoo keräävänsä sosiaalisesta mediasta ainoastaan julkista tietoa. (MikroPC 27.1.2012). Mahdollisesti julkistakin tietoa Facebookista löytyy tarpeeksi, mutta mikään ei estäne FBI:tä pääsemästä käsiksi yhteisöpalvelun kaikkiin tietoihin. Ja kun muistetaan se, että Facebook varastoi pysyvästi tietokantoihinsa kaiken sinne viedyn tiedon – käyttäjä voi ainoastaan poistaa niitä näkyvistä – niin tietomäärä on valtava! Terrorismin uhan varjolla FBI etsii rikollisia, mutta niin halutessaan se pystyy kartoittamaan ihmisiä ja heidän verkostojaan vaikkapa uskonnollisen taustan perusteella.

Yritysmaailmassa on jo pitkään käytetty tiedon louhinnaksi (data mining) kutsuttua menetelmää suurten tietomäärien analysoimiseen. Kun tällaiseen työkaluun yhdistetään Facebookin kaltainen valtava tietovaranto, luo se tulevalle petoyhteiskunnalle melkoisen mahdollisuuden tietää meistä kaiken. Itse asiassa tällaisia järjestelmiä on jo olemassa, esimerkiksi SS8-nimisen yrityksen Intellego-sovellus, joka tarkkailee jo yli 500 miljoonaa käyttäjää 30 maassa (lähde). Intellego on tehty lainvalvojien ja tiedustelupalvelujen käyttöön. Järjestelmä tutkii kaikkea internetliikennettä, kuten nettiselailun ja ladatut tiedostot, kaikentyyppiset sähköpostiviestit liitteineen, sosiaalisen median verkostot kaverilistoineen, tekstiviestit ja pikaviestinnän (esimerkiksi Messenger). Järjestelmä analysoi informaatiota tiettyjen kriteerien perusteella ja näyttää löytämiensä henkilöiden kaiken nettiliikenteen juuri siinä järjestyksessä ja sellaisena kuin se on tapahtunut. Intellego luo kartan, josta näkyy graafisesti muun muassa suhteet muihin henkilöihin ja ryhmien hierarkiat. (Lähde 1 ja lähde 2). Eräs yhtiö puolestaan on kehittänyt puheentunnistussovelluksen, joka osaa ääninäytteen perusteella hälyttää heti, kun joku tietty henkilö puhuu puhelimessa (lähde).

Meitä valvotaan monin tavoin. Esimerkiksi Saksa on tunnustanut käyttävänsä troijalaisia apuna Skype-puheluiden salakuunteluun. Alla olevasta linkistä löytyy kartta, josta paljastuu, mitkä maat vakoilevat kansalaisiaan eri tavoin. Suomi on vielä tarkkailusta vapaa vyöhyke, mutta Ruotsi vakoilee kaikkea sen rajat ylittävää puhelin- ja dataliikennettä. Tämä on merkittävää sen takia, että valtaosa Suomen ulkomaan internetliikenteestä kulkee Ruotsin kautta. (HS 1.12.2009)

  • Vakoilukartta: Katso, missä maissa vakoillaan kansalaisten internetliikennettä ja puheluja, käytetään haittaohjelmia (troijalaisia) apuna, etsitään informaatiota puheesta puheentunnistuksen avulla, suoritetaan tekstiviestien tarkkailua ja matkapuhelimen sijainnin seurantaa.
  • Kannattaa myös tutustua artikkeliin Älypuhelimet raportoivat salaista tietoa ties minne

Tietojen poistaminen Facebookista

Kuten aiemmin totesin, niin Facebook säilyttää kaiken järjestelmään viedyn tiedon, ainakin lähetetyt ja saapuneet viestit sekä kaverihistorian. Kuvienkaan poistaminen lopullisesti ei järjestelmästä onnistu (Tietokone 7.2.2012).

Kun poistat tietoa Facebookissa, se vain poistetaan näkyviltä, mutta on edelleen yhdistettävissä sinuun. Tämän huomasi 24-vuotias itävaltalainen Max Schrems pyydettyään EU-direktiiviin vedoten Facebookilta kaikkia niitä tietoja, joita järjestelmä oli hänestä kerännyt. Hän sai CD-levyn, jossa oli 1222 sivua tietoa PDF-tiedostoina – aivan koko hänen Facebook-historiansa, myös poistetut tiedot. Eikä Max ollut käyttänyt Facebookia kuin vasta vuoden! (Ilta-Sanomat 15.12.2011). Kaiken tämän valtavan tietomäärän varastoimiseen Facebookilla oli kaksi vuotta sitten yli 60 000 palvelinta, nyt tuo määrä on varmasti suurempi.

Jos haluat poistaa Facebook-tilisi, lue ohjeet tästä linkistä. Tärkeää on, että poistat ensin kaikki kuvat, kaverit, seinäjulkaisut ja henkilökohtaiset tietosi. Sitten vasta poistat tilin. Tilin poistamisen jälkeen et saa kirjautua Facebookiin kahteen viikkoon. Poistin oman tilini pari vuotta sitten, ja se onnistui vasta kolmannella kerralla. Vaikka en kirjautunut Facebookiin kolmeen viikkoon, eikä esimerkiksi puhelimesta mikään sovellus kytkeytynyt Facebookiin, tili ei poistunut. Mahdollisesti joku sovellus Facebookin sisällä otti yhteyttä profiiliini, joka sai tilin näyttämään aktiiviselta, en tiedä.

Tämä artikkeli käsitteli Facebookia. Muista, että kaikesta mitä internetissä teet, jää sähköisiä jälkiä lukuisille palvelimille ja erilaisiin palveluihin. Jokaisella on oikeus yksityisyyteen, mutta internetissä on vaikea tietää, kuka tietojasi käyttää ja mihin tarkoitukseen. Sen takia kannattaa julkaista mahdollisimman vähän tietoa itsestään ja lähipiiristään. Ja esimerkiksi sähköpostiviestinnässä kannattaa käyttää salattua yhteyttä, joka on mahdollista muun muassa Hotmail- ja Gmail-palveluissa.

Read Full Post »

Eilen pidetyn Kuopion piispanvaalin ensimmäisen äänestyskierroksen kaksi parasta olivat professori Miikka Ruokanen (177 ääntä) ja pääsihteeri Jari Jolkkonen (173 ääntä). Koska kumpikaan ei saanut yli 50 % kaikista äänistä, vaalin seuraava kierros näiden kahden välillä pidetään 20.2.

Jo nyt voidaan todeta, että Kuopio on saamassa hyvän piispan, valittiinpa kumpi tahansa. Esittämiensä kannanottojen ja haastattelujen perusteella he ovat Raamattuun pitäytyviä perinteisiä kristittyjä. Kuopion eläkkeelle jäävän piispan Wille Riekkisen sanotaan olevan Suomen piispoista vapaamielisimmän, joten suunnanmuutos hiippakunnan johdossa tulee olemaan suuri. Tämän vuoksi ei ole ihme, että piispanvaalissa mukana ollut hiippakuntadekaani Sakari Häkkinen on ollut jo etukäteen huolissaan vaalin tuloksesta. Savon Sanomissa 12.1.2012 olleen uutisen mukaan Häkkinen on kertonut kokevansa Jolkkosen ja Ruokasen uhkaksi työyhteisölleen, Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille. Nyt tämä uhkakuva sitten toteutui.

Mainittakoon, että Sakari Häkkinen on Yhteys-liikkeen puheenjohtaja. Kyseinen liike ajaa tarmokkaasti seksuaalivähemmistöjen oikeuksia yhteiskunnassa ja kirkoissa.

Lisäys 20.2.2012:

Jari Jolkkonen on valittu äänin 418-207 Kuopion piispaksi. Onnittelut ja siunausta hänelle tehtävän hoitamiseen!

Read Full Post »