Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Archive for marraskuu 2013

Millennial Kingdom led by Jesus begins within twenty years?
November 15, 2013

Suomentanut Samuel Korhonen

Jos voisin saada ihmiset uskomaan, että Jeesuksen johtama tuhatvuotinen valtakunta alkaa maan päällä 20 vuoden sisällä, niin muuttaisivatko he mitään elämässään? Muista, että se suuri koetus jokaiselle maan päällä elävälle alkaa noin seitsemän vuotta aikaisemmin. Ensin Jumala lähettää kaksi todistajaansa kertomaan maailmalle totuuden, mutta maailma vihaa heitä ja haluaa tappaa heidät, mutta kaikki heitä kohti suunnattu vahingoittaminen lankea heidän oman päänsä päälle.

Näillä Jumalan profeetoilla on valta lyötä kansakuntia niin usein kuin tahtovat (Ilm. 11:6). Koska näin on, niin todellisuus on silloin, että ne, jotka eivät ole Kristuksessa, kokevat tämän suuren koetuksen alkamisen maan päällä seuraavien 10-15 vuoden sisällä. Syy suureen koetukseen on niiden ihmisten hoitaminen, jotka seuraavat Saatanaa ja kaikkien niiden poistaminen, jotka vastustavat Jeesuksen hallintaa maan päällä. Ei yksikään, joka hylkää Jeesuksen Herrana, pääse siihen tuhatvuotiseen valtakuntaan, jonka Hän perustaa maan päälle.

Ei ole mitään syytä todellisten uskovien koettelemiseen, koska he ovat jo Kristuksen hengellisessä ruumiissa. Heidän puolestaan ristillä vuodatettu Jeesuksen veri on peittänyt heidän syntinsä. Siksi Kristuksessa olevat on otettu olemaan Kristuksen kanssa ennen kuin tämä suuri koetus edes alkaa (1. Ts. 4:15 – 1. Ts. 5:11 & Ilm. 3:10). Jos Jeesus hallitsee 20 vuoden sisällä, niin se merkitsee, että tempaus todennäköisesti tapahtuu seuraavien 10-15 vuoden sisällä.

Jotkut raamatunprofetian opettajat sanovat, että noin puolet ihmisistä tapetaan ahdistuksen aikana. Minä ajattelen, että on hyvin epätodennäköistä, että puolet väestöstä selviää elossa. Minä uskon, että vähintään kaksi kolmannesta tapetaan ja voi olla, että enemmän kuin viisi kuudesosaa.

Tiedämme, että kaksi kolmannesta Israelista tapetaan Israelin jalostuksen aikana heidän koetuksessaan (Sak. 13:9), joten luulen, että ne pakanakansat, jotka ahdistavat Israelia todennäköisesti korjaavat tuplasti oman päänsä päälle kostona suuren ahdistuksen ja kansojen tuomion aikana.

Jos luet kaiken, mitä Ilmestyskirjassa sanotaan tapahtumista maan päällä, niin on vaikea nähdä, kuinka miljardit ihmiset voisivat selvitä elossa sen läpi. Myös Vanhan Testamentin kirjoitukset vahvistavat sen. Itseasiassa ellei Jeesus palaisi lyhentämään tämän tuhon aikaa valittujensa tähden, niin mikään liha ei jäisi eloon maan päällä (Mt. 24:22).

Noiden päivien ahdistuksen jälkeenkin on vielä lammasten ja vuohien tuomio, jossa Jeesus ratkaisee, kuka pääsee valtakuntaan ja kuka leikataan pois sillä perusteella, kuinka kohteli Hänen israelilaisia veljiään (Mt. 25:31-46). Tämän tultua sanotuksi luulen, ettei tule olemaan miljardeja kuolevaisia, jotka pääsevät Valtakuntaan.

Olen jo kirjoittanut siitä, miksi arvelen, että Jeesus palaa 2030-luvulla, joten en toista sitä enää tässä. Voit lukea seuraavat artikkelit:

Haluaisin viitata uudempiin selviin trendeihin, jotka jatkuvasti tukevat suurinta osaa siitä, mitä sanoin noissa artikkeleissa. Iran on nyt kuukauden päässä siitä, että pystyy halutessaan valmistamaan ydinkärkiä ja Israel on käymässä hirveän huolestuneeksi siitä. Myös arabit ovat huolestuneita, että ydinaseistettu Iran käynnistää uuden imperiumin valtaamalla ensin hedelmällisen puolikuun.

Saudi-Arabia on niin vihainen Obamalle siitä, ettei hän ole ryhtynyt toimiin Iranin ydinaseohjelmaa vastaan ja on horjuttanut arabimaita, että he ovat laatineet suunnitelmia hankkia ydinaseita Pakistanista ja sanovat jopa voivansa antaa ydinaseita Egyptille. Saudi-Arabia maksoi suurelta osin Pakistanin ydinohjelman, joten sillä todennäköisesti on pääsy joihinkin näistä aseista, silloin kun haluaa saada niitä haltuunsa.

Saudit tukevat nyt taloudellisesti Egyptin armeijaa, koska Egyptillä on riittävästi väestöä vastustamaan jokaista Iranin valtausta. Myös Turkilla on runsaslukuinen väestö, mutta se näyttää nyt suosivan ennemmin Irania kuin arabeja (Iran ja Turkki eivät ole arabimaita). Niin kauan kuin 12. imaamin mahdikultti pyörittää Irania, on epätodennäköistä, että Iran muuttaa ydinaseen kehitysohjelmansa suuntaa. Siksi todennäköisimmin joko Israel iskee pian Iranin ydinlaitoksiin, tai Lähi-Idässä on ydinasekisa. Kummassakin tapauksessa ongelmia riittää!

Nationalismi nousee nyt nopeasti EU-maissa muslimiuhkaa vastaan johtuen korkeasta työttömyydestä ja verotuksesta ja säästöohjelmista, joita EU:n byrokraatit pakottavat heille. Luulen, että Peto/Antikristus tulee Euroopasta ja johtaa populistista nationalistista liikettä Euroopassa, paljolti kuten hänen viimeinen edeltäjänsä (Hitler).

Roomalaiskatolisella kirkolla on hyvin outo paavi jopa monien katolisten mielestä. Voit lukea mahdollisuuksista artikkelistani: Is Jesuit Pope Francis the Antichrist or the False Prophet? (Suomennos liitteenä).

Obama on epäilemättä kommunisti, jonka ideologia on nopeasti johtamassa Amerikan omaan tuhoonsa. Vuoden 2017 vaiheilla Amerikan velka on yli 20 biljoonaa (miljoona miljoonaa) dollaria. Jos korot nousevat normaaliin tahtiin, niin yksin korko lisää yhden biljoonan valtionvelkaan joka vuosi. Tämä ei ole kestävää kehitystä.

Lisäksi Amerikan sähköverkko on hyvin haavoittuva EMP ja cyber-hyökkäykselle. Kun jopa entinen Homeland Security’n päällikkö sanoo, että sähköverkkoa vastaan hyökätään pian ja se romahtaa, niin meidän pitäisi ottaa tuo varoitus vakavasti. Arviot kuolonuhreista verkon ollessa pitkään alhaalla ovat 60 – 90% kuolleita vuoden sisällä. Näyttää, kuin USA voisi pian olla supervaltana poissa kuvasta ja se varmasti vakavasti horjuttaa muuta jo ennestään epävakaata maailmaa.

Venäjä rakentaa uudelleen armeijaansa samalla kun USA:n armeijaa kuohitaan ja rahoitusta poistetaan Obaman hallinnon toimesta. Vladimir Putin’in unelma uuden venäläisen ortodoksisen imperiumin rakentamisesta näyttää toteutuvan. Venäjästä tulee jälleen maailmanvalta ja sen tsaari (Putin?) toteuttaa Googin roolin Hesekielin luvuissa 38 ja 39.

Kiinasta on nopeasti tulossa supervalta ja USA:n pidättävä vaikutus Kaakkois-Aasiassa on pian mennyttä. Kiina jatkaa yhden lapsen politiikkaansa, mikä on aiheuttamassa valtavan miesten ylijäämän, joka tulee olemaan 200 miljoonaisen Idän armeijan selkäranka (Ilm. 9:16).

Suuri luopumus leviää ja on lähes hillitsemätön suuressa osassa kristikuntaa. Ihmeitä ja merkkejä sekä mystisiä kokemuksia vaativat kolmannen aallon helluntailaiset ovat nyt enemmistö ja ovat korvanneet kaiken vakavan Raamatun tutkimisen suuressa osassa evankelikaalista protestanttista maailmaa. Kristinuskoa opetetaan ihmisille keinona hankkia aineellisia asioita, tai saada etulyöntiasema toisista.

Jumalan elävään Sanaan luottamisen asemesta uskon tunnustaminen tässä nopeasti leviävässä harhaoppisessa liikkeessä merkitsee uskomista omiin puhuttuihin sanoihinsa, tai heidän hengellisen gurunsa sanoihin, tai sanoihin, joita loihtivat esiin omassa mielessään ja sitten kertovat ihmisille niiden tulleen Jumalalta.

Monet, jotka kutsuvat itseään evankelikaaleiksi, seuraavat nyt Raamatun Jeesuksen asemesta harhaoppisia karismaattisia persoonallisuuksia. Kristikunta on myös käymässä yhä vihamielisemmäksi Israelia kohtaan, koska korvausteologiaa opetetaan kokonaisissa kirkkokunnissa.

Homoseksuaalinen perversio leviää nyt kaikkialla maailmassa normaalina hyväksyttävänä elämäntapana. Sekulaarin humanismin ”edistykselliset” hallitusten kanssa, joita heidän käännyttämänsä vaativat, ovat avoimessa kapinassa Jumalan lakeja vastaan. He pakottavat toisille omia lakejaan, jotka vastustavat Jumalan lakeja ja Jumalan antamaa avioliittoa ja perherakennetta. Porno on kaikkialla, huumeet ovat kaikkialla, moraalia pilkataan ja pahaa sanotaan hyväksi. Jeesuksen nimeä ja luomakunnan tosi Jumalan kunnioittamista ei sallita ”edistyksellisissä” maissa. Kuitenkin mikä tahansa muu käy ”edistyksellisissä” yhteiskunnissa, jotka on hyljätty kelvottoman mielensä valtaan (Room. 1:18-32). Meidän pitäisi tietää, mitä tulee seuraavaksi, jos tunnemme Kirjoitukset.

Ajattele sitä. 20 vuotta ei ole kovin kaukana tulevaisuudessa. 20 vuodessa Jeesus todennäköisesti hallitsee Jerusalemissa ja kaikki toiseen tulemukseen johtava on todennäköisesti jo historiaa. Kuinka sitten ihmisten pitäisi elää, jos he todella uskovat, että Jeesus on Herra ja että hän tulee hallitsemaan tuhatvuotisessa valtakunnassaan 20 vuoden sisällä?


Don Koenig perusti sivuston http://www.thepropheticyears.com/ vuonna 1999 tutkittuaan itsenäisesti Raamattua melkein 30 vuotta ja opittuaan monilta kristikunnan terävimmiltä opettajilta. Don loi sivustonsa kirjoittamaan Raamatun profetiasta, raamatullisesta erottamisesta ja omista kristillisistä maailmankatsomuksistaan. Vuonna 2004 Don kirjoitti ilmaisen Ilmestyskirjaa kommentoivan sähköisen kirjan nimeltä ”The Revelation of Jesus Christ Through The Ages”. Tämä blogi (World and Church and Bible Prophecy Blog) käynnistyi vuonna 2007.

Read Full Post »

Can Christians Be Spiritually Deceived, and How Can They Avoid it?
Commentary by Roger Oakland
Understand The Times International: Roger Oakland Ministries
www.understandthetimes.org

Suomentanut Samuel Korhonen

Ellei taistelumme ole lihaa ja verta vastaan, niin miksi on niin, että kun olemme konflikteissa tämän maan päällä, niin liha ja veri aina tulevat esiin? Mitkä ovat syyt tähän? Onko uskoville mahdollista olla pimeyden agentteina jopa tietämättään? Onko mahdollista kokonaisille järjestöille olla harhaanjohdettuja, koska eivät ole pitäneet katsettaan Jeesuksessa Kristuksessa ja Hänen Sanassaan? Kuinka on mahdollista uskoville ja jopa johtajille uskoa seuraavansa Jeesusta, kun he sen sijaan seuraavatkin ihmistä? Nämä ja muut kysymykset askarruttavat minua. Vain Raamatulla on vastaukset. Ja vaikka, siitä olen varma, kaikkiin kysymyksiin ei vastata tässä elämässä, niin voimme saada Jumalan Sanasta tärkeitä oivalluksia, joita tarvitsemme. Ilmestyskirja, joka usein ymmärryksen puutteesta johtuen on sivuutettu, osoittautuu yhä oivaltavammaksi näinä viimeisinä päivinä, ennen kuin Jeesus palaa.

Esimerkiksi kirjeet seitsemälle seurakunnalle kertovat paljon seurakuntien luopumisesta. Ilmestyskirja ennustaa, kuinka koko maailma kiedotaan valtavaan eksytykseen ja luopumukseen. Näemme sen tapahtuvan juuri nyt. Ja aivan kuten Jumala käytti nöyrää palvelijaansa, Johannesta, varoittamaan seurakuntia laittamaan talonsa järjestykseen, niin Jumala jälleen soittaa varoituskelloja niille seurakunnille, jotka kuuntelevat. Parannus on aina ollut hänen omiensa tavaramerkki. He tietävät, että Jumala tulee takaisin seurakunnalle ”ilman tahraa ja ryppyä ja mitään muuta sellaista; vaan joka on pyhä ja nuhteeton” (Ef. 5:27). On sanottu, että seurakunnalla on paljon pyykkiä ja silittämistä ennen kuin Jeesus palaa, jos aiomme olla ilman ”tahraa ja ryppyä.” Mutta aivan kuten seurakunnille Ilmestyskirjassa annettiin tilaisuus tehdä parannus, niin tuo kutsu kaikuu myös tänä päivänä. Raamattu varoittaa:

Sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta; mutta jos se alkaa ensiksi meistä, niin mikä on niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille kuuliaiset? (1. Piet. 4:17)

Tämä on hyvin vakava varoitus ja kun kuulemme monien pilkkaajien ääniä kaikkialla maassa, voimme kuulla kaukaisen tuomion jylinän lähestyvän päivä päivältä.

Yksi asia, jonka Raamattu tekee hyvin selväksi, on, ettemme voi palvella ihmistä ja Jumalaa yhtä aikaa.

Ei kukaan voi palvella kahta herraa; sillä hän on joko tätä vihaava ja toista rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa. (Mt. 6:24)

Useimmat uskovat aloittavat oikein ja heillä on halu seurata Jeesusta Kristusta eikä ihmistä. Tiedän, että näin oli minun kohdallani ja se on ollut myös sydämen halu monilla tuntemillani. Kun meistä tulee Jeesuksen uudestisyntyneitä seuraajia ja Jumalan armeijaan värvättyjä palvelijoita, niin Raamattu sanoo, että Jumala on ”pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan” (Kol. 1:13). Olemme ylittäneet sillan puolelta toiselle, mutta meidän täytyy muistaa, että Saatana tietää sen ja niin tietävät hänen agenttinsa, joita Raamattu kuvailee demoneina, hallituksina ja valtoina.

Kun Saatana on menettänyt otteensa niihin, joiden nimet on kirjoitettu Elämän Kirjaan, mikä tarkoittaa, että hän ei tule viettämään iankaikkisuutta kanssamme, niin hänen huomionsa siirtyy nyt tekemään meidät tehottomiksi Jumalan palveluksessa. Koska paholaisen juonet on vaikea havaita, hän pystyy ovelasti muuttamaan tai manipuloimaan huomiotamme ja muuttamaan Jumalan antamia päämääriä. Joissakin tapauksissa paholainen pystyy kääntämään jonkun ympäri 180 astetta ja laittamaan hänet takaisin samaan porukkaan, johon hän kuului ennen kääntymystään. ”Ehkäpä tuo henkilö ei koskaan pelastunut alun perinkään” sinä sanot. Voi olla niin. Vain Jumala tuntee itsekunkin sydämen ja Raamattu sanoo, että Hän tietää, kuka on Hänen ja he kuulevat Hänen äänensä (Joh. 10:4).

Jokaisen, joka väittää, ettei hengellinen petos voi tapahtua kristitylle pitäisi ajatella, kuinka usein Uusi Testamentti varoittaa hengellisestä petoksesta. Katsokaamme joitakin näistä jakeista:

Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille: ”Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. (Mt. 24:4 ks. myös Mk. 13:5)
Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: ’Minä olen Kristus’, ja he eksyttävät monta. (Mt. 24:5)
Niin hän sanoi: ”Katsokaa, ettei teitä eksytetä. (Lk. 21:8)
Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi… (2. Ts. 2:3)
Älköön kukaan pettäkö itseään. Jos joku teidän joukossanne luulee olevansa viisas tässä maailmassa, tulkoon hän tyhmäksi, että hänestä tulisi viisas. (1.Kor. 3:18)

Katso myös Room. 7:11 ja 16:18, 1. Kor. 6:1, 1. Kor. 15:33, Gal. 6:7, Ef. 5:6, 2. Tim. 3:13, Tt. 1:10. Ja on muitakin. Mainitsen nämä osoittaakseni, että hengellinen petos on todellinen ja Raamattu puhuu siitä usein. Epäilemättä se on toistuva teema alkaen Genesiksestä, jossa käärme petti Eevan aina Ilmestyskirjaan, jossa sanotaan, että tulee päivä, jolloin Saatana pettää koko maailman (Ilm. 12:9).

Olen kuullut monien pastorien sanovan: ”Minun ei tarvitse puhua hengellisestä petoksesta, niin kauan kuin opetan Raamattua jae jakeelta.” Ja olen kuullut monien muiden sanovan: ”En halua olla negatiivinen; haluan vain keskittyä siihen mitä puolustan, en siihen, mitä vastustan.” Sanon kuitenkin näille pastoreille, että hengellisen petoksen teeman huomiotta jättäminen merkitsee raamatullisen periaatteen laiminlyömistä. Kuinka voi joku opettaa Raamattua jae jakeelta eikä silti koskaan sano mitään hengellisestä petoksesta? Ja kun lukee näitä kohtia (joita on monia), niin eikö olisi piittaamatonta ohittaa niiden ajankohtaisuus siihen nähden, mitä tapahtuu seurakunnassa tänä päivänä? Raamatun läpikäyminen jae jakeelta on hyvä, mutta tarvitaan enemmän, kuin vain lukea, mitä tapahtui menneisyydessä. Pyhän Hengen kautta Raamatun tulee neuvoa, kehottaa, opettaa ja varoittaa meitä nykyisyydestä ja tulevaisuudesta. Raamatun varoitusten huomioimatta jättäminen, niiden hylkääminen, niiden tärkeyden vähättely tälle päivälle on suorastaan vastuutonta ja niin vaarallista lampaille.

On hyvin todennäköistä, että joudumme petetyiksi, jos olemme taipuvaisia seuraamaan ihmisiä ennemmin kuin Jeesusta Kristusta ja Hänen Sanaansa. Monet uudet uskovat on johdettu harhaan vaelluksessaan seuraamaan ihmistä. Tämä ihminen voi näyttää jumaliselta ja näyttää jopa olevan hyvä Sanan opettaja. Saarnatuolissa hän voi jopa olla voideltu, koska opettaa Raamattua. Raamattu on Jumalan Sana ja Jumala voitelee Sanansa.

Siihen sisältyy kuitenkin enemmän. Eivät kaikki ihmiset, jotka näyttävät olevan voideltuja saarnatuolissa, ole voideltuja pöytänsä takana, tai liiketoiminnassaan. Jotkut voivat väärinkäyttää Jumalan Sanaa johtamistyylillään. Jotkut voivat jopa käyttää Raamattua manipuloimaan ihmisiä osoittaakseen valtaa. Sellainen mielenkontrolli on äärimmäisen vahingollista.

Sellainen johtaminen pastorilta olisi vähintäänkin hämmentävää nuorelle kristitylle, joka kasvaa tässä ympäristössä. Tuo nuori uskova ihmettelisi, kuinka Jumalan mies voi olla myös lihallinen ihminen ja kaikkea samalla. Onko se edes mahdollista? Tämä olisi varmasti paradoksi. Historia muuten osoittaa, että on ollut monia ihmisiä, joihin on katsottu ylöspäin suurina johtajina, mutta jotka johtivat suuria joukkoja harhaan.

Toinen asia, johon uudet kristityt (ja vanhemmatkin) törmäävät, on, että heitä opetetaan kyseenalaistamatta seuraamaan pastoriensa ja vanhimpiensa opetuksia. Heille sanotaan, että heiltä puuttuu hengellinen kypsyys tulkita hengellisiä asioita omin avuin ja että totellessaan johtajiaan he tottelevat Jumalaa. Toisin sanoen heille sanotaan, että heidän johtajansa palvelevat heidän hengellisenä suojanaan ja siksi he ovat aina turvassa ja kuuliaisia Jumalalle, kun seuraavat johtajiensa opetuksia. Eräs sellainen johtaja sanoi ystävälleni: ”Et sinä ole pätevä erottamaan hengellistä petosta.”

Kun jokin ryhmä tai organisaatio joutuu tähän pisteeseen, asiat voivat käydä hyvin vaarallisiksi. Pohjimmiltaan on muodostunut kultin kaltainen ympäristö ja siinä olevat eivät tiedä sitä. On mahdollista, etteivät edes johtajat tiedä sitä. Pian ”kultin” jäsenet lainaavat johtajiaan ja heidän sanomisiaan. He odottavat nyt johtajiensa antavan julistuksia ja säädöksiä. Jos johtajat eivät sano mitään luopumuksesta, niin sen täytyy olla OK. Jos he sanovat jotakin luopumuksesta, niin he sanovat: jaa.

Olen nähnyt tämän yhä uudelleen, missä uskovat eivät enää ajattele itse eivätkä tarkista itse Jumalan Sanasta. He ovat ympäröineet itsensä väärällä turvallisuuden tunteella luottamalla yksinomaan pastoriinsa ja vanhimpiinsa. Tämä ei ole se tapa, jolla kristikunnan pitäisi toimia Raamatun mukaan. Jeesus käski mennä ja tehdä opetuslapsia eikä lapsia. Seuraajat ovat seuranneet johtajia, jotka ovat olleet kuin pillipiipareita, jotka johtavat louhikkoisille ja vaarallisille jyrkänteille. Kun seurataan ihmisiä, heidän menetelmiään ja heidän liikkeitään, niin vaara odottaa ja lopulta nuo liikkeet luhistuvat.

Monissa näissä tämän päivän liikkeissä johtajilla on asioita, joita ei ole käsitelty. Kun tämä tapahtuu liikkeelle, niin liike katsoo johtamismallia ja ratkaisemattomat virheet ja synnit siirretään alaspäin.

Olen ollut yllättynyt, kun monet tuntemani ihmiset vuosien mittaan ovat sanoneet minulle: ”En koskaan enää mene sen ryhmän kokoukseen – he ovat niin maailmallisia.” Sitten kuitenkin saan tietää, että hän osallistuu taas. Se vain näytti niin vaikealta irroittautua ”menemästä virran mukana.”

Saatana ei välitä, kuinka joku petetään, kunhan vain petetään. Jos hän voi saada huomiosi pois Jumalan Sanasta takaisin maailmaan, niin hän on onnistunut. On ollut monia, jotka ovat langenneet pois näin. Maailman syötit ovat lihalle hyvin viekoittelevia. Miksi en, mieli pohtii, nauttisi maailman asioista? Se voi olla sen kautta, mitä otamme suuhumme, että sorrumme. Se voi olla aistillisempaakin ja seksuaalista. Se voi olla älyllistä, koska Saatana haluaa meidän uskovan, että Raamattu ei ole erehtymätön Jumalan Sana. Jos hän onnistuu panemaan epäilyksen siemeniä mieliimme, niin nuo siemenet voivat jäytää ja kasvaa, kuin taudin valtaamassa ruumiissa.

Yksi historian suurimmista hyökkäyksistä Raamattuun uskovaa kristikuntaa vastaan on ollut käynnissä yli 500 vuotta. Useimmat kristityt, mukaan lukien useimmat pastorit ja useimmat kirkkokunnat, eivät ole edes tietoisia, että tämä on tapahtumassa. Paavi ja erityisesti Jesuiittajärjestö luovat voimakasta pyrkimystä tuoda kristilliset uskovat roomalaiskatoliseen kirkkoon keinolla millä hyvänsä. Päämäärä? Että maailma palvoisi paavia samalla tavalla kuin Jumalaa. Suunnitelma on tehdä Jumalan Sana ihmisen sanaksi ja paavin sana Jumalan sanaksi.

Kautta historian on ollut monia, jotka ovat törmänneet paavin miesten vihaan. Tämä agenda on edelleen hyvin aktiivinen tämän päivän maailmassa ja vaikuttaa monissa kirkoissa ja organisaatioissa sellaisten väylien kautta kuin esiintuleva kirkko (emerging church) ja päämäärätietoinen (Purpose Driven) liike.

Monet kristityt eivät näe olevansa taistelussa – ehkä he tuntevat olonsa turvalliseksi suurissa eläväisissä seurakunnissaan viikko toisensa jälkeen. He voivat viedä Raamattunsa kirkkoon ja jopa uhrata säännöllisesti, mutta jos heidän lojaalisuutensa koskee ihmistä, liikettä, tai kirkkokuntaa, niin se ei tee vaikutusta Jumalaan. Jumala etsii ”oman sydämensä mukaisia” sydämiä (1. Sam. 13:14), täysin antautuneita ja uskollisia Jeesukselle Kristukselle ja Jumalan Sanalle.

Olen Roger Oakland. Tämä on ollut raamatullinen näkökulma ajan ymmärtämiseksi.

Read Full Post »

Suomessakin on myynnissä Sarah Youngin menestyskirjaa Jeesus kutsuu (Jesus Calling). Muista hartauskirjoista poiketen tässä kaikki teksti esitetään yksikön ensimmäisessä persoonassa Jeesuksen sanomana.

En ole itse kirjaa lukenut, mutta sain siitä Tim Challiesin suomennetun arvioinnin, linkki alempana. Lopussa on linkkejä moniin muihinkin kirjasta huolestuneiden tekemiin kirjoituksiin.

Kun etsin netistä tietoa kirjasta, kaikki viisi avaamaani arviota olivat syvästi huolissaan kirjan sisällöstä. Seuraavassa on joitakin näistä arvioinneista poimittuja huomioita.

Kirjan kirjoittaja Sarah Young on sanonut, että ”Kirja sai alkunsa tiiviistä keskittymisestä Jeesukseen: odottamista Hänen läsnäolossaan, Hänen kommunikaationsa kuuntelemista mielessäni. Kun kuuntelin ja kirjoitin, pyysin jatkuvasti Pyhän Hengen apua.” Myös seuraavan kirjansa hän sanoo kirjoittaneensa samalla tavalla: ”Olen jatkanut kirjoittamista Pyhän Hengen avulla, joka ohjaa ajatuksiani kun olen kuuntelulla Hänen läsnäolossaan.”

Joissain yhteyksissä Young antaa ymmärtää, että sanat hänen teksteissään ovat suoraan Jeesukselta – Jeesus puhuu hänen kauttaan. Onko kyseessä jotain uutta ilmoitusta ohi Raamatun? Eikö hänelle riitä se, mitä Jumala ilmoittaa itsestään Raamatussa? Ilmeisesti ei riitä, sillä hän on sanonut: ”… aloin pohtia josko minäkin voisin saada viestejä kommunikoidessani Jumalan kanssa. Olin kirjoittanut rukousjulkaisuihin vuosien ajan, mutta se oli yksisuuntaista kommunikaatiota: vain minä puhuin. Tiesin, että Jumala kommunikoi kanssani Raamatun kautta, mutta kaipasin enemmän. Lisääntyvästi halusin kuulla, mitä Jumalalla oli sanottavaa minulle henkilökohtaisesti tiettynä päivänä. Päätin kuunnella Jumalaa kynä kädessä ja kirjoittaa muistiin kaiken, minkä uskon Hänen sanovan.”

Useat kirjan arvioijat pitävät erittäin vaarallisena sitä, että sanoma annetaan ikään kuin Jeesuksen itsensä sanomana. Kirjansa johdannossa hän sanoo, että ”Tiesin, että nämä kirjoitukset eivät ole samalla tavalla inspiroituja kuin Raamattu”. Jos ajatukset eivät ole todella Jeesuksen puhetta, niin eikö Young olisi voinut kirjoittaa: ”Jeesus tahtoo, että tulet Hänen luokseen ja lepäät Hänessä.” Sen sijaan hän kirjoittaa: ”Pidä ’antennisi’ valmiina kuulemaan heikoinkin pilkahdus Minusta.” Ajatukset on näin saatu samalle tasolle Raamatun tekstien kanssa. Jotkut arvioijat sanovat suoraan, että Sarah Young asettaa New Agen panteistisia ajatuksia Jeesuksen suuhun.

On sanottu, että kirja esittää suhteen Jeesukseen romanttisena ja aistillisena, mikä tietenkin on täysin sopimatonta. Kirjassa Jeesus laitetaan toistuvasti sanomaan esimerkiksi ”Kuiskaa nimeäni”. Romantiikka ja aistillisuus ilmeisesti miellyttää monia lukijoita, onhan kirja bestseller.

Eräs arvioija sanoi lukeneensa kirjan kolmeen kertaan ja tehneensä huolellisia merkintöjä lukemastaan. Pääkohdaksi nousivat sanat Läsnäolon tietoisuus (awareness of Presence) – Läsnäolo isolla alkukirjaimella. Tämän lisäksi kirjassa oli käytetty monia muita tätä vastaavia synonyymejä. Ne eivät ole kristillisiä käsitteitä, vaan panteististä New Age -sanastoa.

Young kirjoittaa: ”Eräänä aamuna, kun rukoilin, visualisoin Jumalaa suojelemaan meitä. Kuvittelin ensin tyttäremme, sitten poikamme ja vielä Steven Jumalan suojaavan läsnäolon ympäröimäksi, joka näytti kultaiselta valolta. Kun rukoilin itseni puolesta, olin yhtäkkiä kietoutunut kirkkaaseen valoon ja syvään rauhaan…” Tämä kuulosta aivan samalta kuin mitä newageistit ja okkultistit tekevät. Visualisointi on suosittu käytäntö, jonka harjoittajat uskovat, että he voivat luoda todellisuutta kuvittelemalla sen olemassaolon. Visualisointia ja muita idän uskonnoista tulevia käytäntöjä yritetään kovasti kristillistää, mutta niitä tulee varoa.

Lue lisätietoa kirjasta Tim Challiesin kirjoittamasta arvioinnista. Ei pitäisi olla kenellekään yllätys, kun arvioinnin lopuksi paljastuu, että kirjassa on yhtymäkohtia kontemplatiiviseen rukoukseen.

Lue myös erään naisen kertomus koskien kirjaa ”Jeesus kutsuu”. Lue lisäksi Kirja Jeesus kutsuu on kanavoidun New Age -kirjan innoittama!.

Tässä kirjoituksessa on tietoa Warren B. Smithin kirjasta ”Another Jesus” Calling (Toinen Jeesus kutsuu). Siinä Smith, entinen new-ageisti, arvioi kokonaisen kirjan verran Sarah Youngin kirjan sanomaa. Smith oli pakotettu kirjoittamaan arvionsa, koska Youngin kirjassa kanavoiminen, luova visualisointi, meditoiminen, jumalallinen alkemia, yhteisluominen Jumalan kanssa, läsnäolon harjoittaminen ja muut New Age -käsitteet on sisällytetty sanomiin kuin ne olisivat jokaisen kristityn arkipäivää.

Lue vielä pastori G. Richard Fisherin hyvä arvio Smithin kirjasta. Arvion lopussa käy ilmi, että Jeesus kutsuu -kirjan kirjoittaneet naiset käyttivät 1930-luvulla vaikuttaneen Oxfordin ryhmän meditatiivista menetelmää. ”Jokaista [Oxfordin ryhmän] jäsentä kehotetaan istumaan hiljaa mieli tyhjänä kaikista ajatuksista … odottaen Jumalan sanovan jotakin heille. … Joskus he sanovat minulle, ettei tapahdu mitään, toisilla kerroilla mitä ihmeellisimpiä asioita tapahtuu. Jumalan Sanalla koeteltuina monet näistä asioista ovat epäraamatullisia. He asettautuvat avoimiksi demoneille siirtämään niiden rienaavia ajatuksia heille.”

Aiemmin mainittiin kirjan Jeesus kutsuu yhteys kontemplatiiviseen rukoukseen. Tarkempi selonteko kontemplatiivisen eksytyksen yhteydestä kirjan taustoihin löytyy artikkelista AA ja kontemplatiivinen hengellisyys.

Tämän artikkelin kaikki PDF-liitteet on suomentanut Samuel Korhonen.

Read Full Post »

Pelkästään hyvällä elämällä ja hyviä tekoja tekemällä emme taivaaseen pääse. Meidät on pelastettu armosta yksin Jeesuksen sovitustyön tähden.

Monelle riittää se, että on pelastettu. Raamattu kehottaa meitä kuitenkin kasvamaan hengellisesti, kasvamaan Jeesuksen syvällisempään tuntemiseen, jotta hengen hedelmät näkyisivät elämässämme. ”Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen” (Gal. 5:22). Kun kasvamme Kristuksen kaltaisuuteen ja olemme Hänen tuoksunaan tässä maailmassa, ihmiset ympärillämme voivat kenties saada aavistuksen Jumalasta ja löytää tien iankaikkiseen pelastukseen.

Kilvoitteluun kuuluu taistelu syntiä vastaan omassa elämässämme. Gal. 5:19-21 kuvaa niitä lihan tekoja, jotka ovat meille luontaisia, ja joista meidän tulee tehdä parannusta: ”Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot, kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa.”

Kuinka usein näemmekään ne virheet toisissa, mutta emme edes pyri eroon omista paheistamme. Ja kun joskus yritämme, kiusaaja saa meidät lannistumaan ja masentumaan. Näin meistä tulee heikkoja, passiivisia ja lyötyjä – paholaisen voittamia. On aika palata kilvoitteluun.

Kirjoitan seuraavassa joitakin keskeisiä ajatuksia David Wilkersonin kirjoituksen Palaaminen kilvoitteluun pohjalta. Wilkerson ottaa tarkastelun kohteeksi ja kilvoittelun esimerkiksi Jaakobin. Jaakobin tavoin meidän tulee tavoitella Jumalan siunausta elämässämme. Ei siunausta itsekkäästi omaksi hyväksemme, vaan muiden auttamiseen.

Jumala tarvitsee ihmisiä, jotka ovat valmiita palvelemaan muita sen sijaan että huolehtisivat vain omasta toimeentulostaan ja hyvinvoinnistaan. Wilkerson kirjoittaa suorasukaiseen tapaansa: ”Ellet janoa Jeesusta – jos haluat vain päästä taivaaseen etkä yhtään välitä muiden tarpeista – silloin sinulla ei ole mitään, minkä vuoksi kilvoitella. Olet kevyen sarjan kristitty, helppo saalis paholaiselle.” Tästä syystä monet Jeesuksen seuraajat ovat tapojensa ja mielihalujensa orjia. Heissä ei ole halua eikä voimaa taistella – he eivät pysty hylkäämään helmasyntejänsä.

Meidän on janottava läheisempää suhdetta Jeesuksen kanssa, emmekä voi tehdä sitä, jos samaan aikaan elämme synnissä. On noustava taisteluun syntiä vastaan ja sanottava: ”Jumala, minä haluan sinun siunauksesi. Haluan voittaa elämässäni kaiken sen, joka ei ole sinusta!”

Jaakob vaelsi Jumalan tahdon mukaisesti, janosi ja palvoi Herraa, mutta silti hän joutui suuriin koettelemuksiin elämässään. Hänen henkensäkin oli vaakalaudalla, ja kaiken lisäksi vielä itse Herra taisteli painien häntä vastaan.

Antoiko Jaakob periksi, luovuttiko hän? Ajatteliko Jaakob, että ”Kaikki nämä olosuhteet osoittavat, etten ole Jumalan suosiossa. Vaikka olen totellut, Hän on minut hylännyt.”?

Samalla tavalla moni uskova on tälläkin hetkellä elämänsä suurimmissa ahdingoissa. He sanovat Jumalalle: ” En elä synnissä, olen totellut sinua. Mitä siis olen tehnyt väärin?”

David Wilkerson sanoi kysyneensä Herralta, miksi niin monet totiset uskovat joutuvat kestämään raskaita ja vaikeita aikoja ja kaikenlaista ankaraa kärsimystä. ”Miksi niin monia koetellaan äärirajoille saakka?” Herra vastasi hänelle, että suurin osa kristityistä on luopunut taistelusta paholaista ja sen valtakuntaa vastaan. Kun Jumala löytää uskovan, joka janoaa ja halajaa Hänen siunaustaan, Hän panee uskovan koetukselle.

Elämme viimeisiä aikoja, lopunaikaa, ja saatana kulkee vapaana maan päällä taistelunsa viimeisinä hetkinä. Siksi Jumala tarvisee kunnolla valmennettuja ja koelteltuja sotureita, jotka selviytyvät voittajina kaikista helvetin valloista. Wilkerson kirjoittaa: ”Hän tuo rintamalle sotureita, jotka on valmennettu ja koeteltu, koska he ovat painineet Jumalan kanssa. Mitä enemmän he kärsivät ja mitä rajummaksi heidän koettelemuksensa muuttuu, sitä suurempi tehtävä Hänellä on heidän varalleen!”

Raamattu sanoo Jaakobista, että ”miehuutensa voimassa hän taisteli Jumalan kanssa” (Hoos. 12:3). Jaakob kesti ja voitti taistelun. Samalla tavalla meidän on pantava kaikkemme likoon, jotta voisimme selviytyä voittajina näinä aikoina.

Saatat ajatella, että entä jos koetusten takana kuitenkin on paholainen? Tässä Jumalan koulussa voimme olla turvallisin mielin, kun olemme Jumalan edessä oikealla tavalla: Kristuksen verellä pestyinä ilman syntiä ja kestävänä rukouksessa. Silloin paholainen ei pääse tekemään säröä siihen, mitä Jumala haluaa tehdä.

Wilkerson ravistelee hereille helppoon elämään tottuneita uskovia: ”Monet kristityt odottavat, että Jumala jotenkin pelastaa heidän perheensä, sovittaa heidän ihmissuhteensa, tekee ihmeitä – eikä se maksa heille mitään. He haluavat vain levätä – istua keinutuolissaan ja ’uskoa kaiken Jumalan haltuun’. Mutta tämä kestäminen rukouksessa – ’läpimurto’ Jumalan luo, vastausten saaminen ja tulosten näkeminen – se maksaa sinulle lihallisesti jotain. Ajattele, mitä se maksoi Jeesukselle: ’Ja lihansa päivinä Hän väkevällä huudolla ja kyynelillä uhrasi rukouksia  ja anomuksia…’ (Hebr. 5:7). Vaikka Jeesus tiesi, että Hän oli lihaksi tullut Jumala, Hän itki ja huusi Isänsä edessä.”

Odotamme herätystä ja etsimme siunauksia, mutta kuka meistä etsii Häntä vakavissaan? Kuka rukoilee taistellen, itkien ja huutaen Jumalan puoleen kaiket yöt? Kuka haluaa miellyttää Jumalaa niin, että kaikin keinoin haluaa vapautusta omista pahoista tavoistaan ja himoistaan? Kuka etsii pyhyyttä, puhtautta ja Kristuksen kaltaisuutta niin paljon, että huutaa, kilvoittelee ja kamppailee Jumalan kanssa, kunnes Hän murtaa kaikki kahleet? Wilkerson kirjoittaa: ”Jeesuksen Kristuksen seurakunta ei tule koskaan näkemään, mitä Jumalalla on Hänen ruumistaan varten varattuna – ennen kuin Hän näkee, että me etsimme Häntä vakavissamme.”

Ahdistuksemme aikana Jumala odottaa, että lähestymme Häntä. Moni kristitty ryhtyy rukouksen sijaan etsimään apua kaikilta muilta tahoilta: apua kysytään ystäviltä, muilta neuvonantajilta ja vaikka profeetoilta, josko tulisi jotain sanaa Jumalalta.

Kaiken aikaa Jumala odottaa, että vain tulisimme rukouksessa Hänen kasvojensa eteen. Wilkerson kirjoittaa lopuksi: ”Uskon, että Jumala antoi minulle tämän sanan välitettäväksi sinulle juuri tänä päivänä: Jumala kutsuu sinua tänään irrottaakseen katseesi kaikista ulkoisista olosuhteista. Älä tuomitse mitään nykyisen tilanteesi perusteella. Älä yritä miettiä asiaa loppuun asti. Älä anna pelon kaataa sinua. Jumala kohtaa sinut rukouksessa! Hän antaa sinulle pian sanansa. Hän ei pidä sinua pimeydessä. Hän tietää, että olet kuuliainen Hänelle.”

Lue David Wilkersonin kirjoitus Palaaminen kilvoitteluun.

Read Full Post »