Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Archive for marraskuu 2022

Se aika on nyt

The Time is Here
By William Oldham, suom. SK

”…Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin” (2. Tim. 4:3-4).

Raamattu loukkaa uskottomia, koska he ovat kapinassa Jumalaa vastaan, eivätkä halua kuulla totuutta, että Jumala tuomitsee heidän elämäntapansa. Minulle tulee mieleen eräs Raamatun kertomus. Oli aika, jolloin Juudan kuningas ja kansa harjoittivat epäjumalanpalvelusta ja elivät hyvin moraalitonta elämää; suullaan he palvoivat Häntä, mutta heidän sydämensä oli kääntynyt täydellisesti pois Hänestä.

Jumala lähetti virkamiehille ja kuninkaalle kirjeen, jossa varoitti heitä lähestyvästä tuomiostaan, joka tulisi olemaan tuhoisa; heidän kapinalliset tapansa tuhoaisivat heidät. Jumala kuitenkin rakasti kansaansa ja halusi, että he kääntyisivät pois pahoilta teiltään ja palaisivat Hänen tykönsä. Kapinointi Jumalaa vastaan tuo tuhoa ja kuolemaa; Hänen tottelemisensa tuo varjelusta ja huolenpitoa – aina: Jumala ei muutu!

Kuninkaan vastaus Jumalan sydämestä lähtevään varoitukseen oli täydellinen halveksunta. Oli talvi ja kuningas istui tulisijan ääressä. Kun virkamies luki kolme tai neljä riviä, kuningas otti veitsen, leikkasi kyseisen osan kirjeestä irti ja heitti sen tuleen. Hän teki näin, kunnes koko kirje oli leikattu irti ja palanut tulessa. Kuningas ja hänen palvelijansa eivät osoittaneet minkäänlaisia pelon tai katumuksen merkkejä kuulemastaan. (Jer. 36:22-25)

On ymmärrettävää, että pakanat toimivat näin, mutta tämä kuningas oli yksi Jumalan valituista ja hänen piti olla Jumalan kansan paimen. Hänet oli kutsuttu johtamaan heitä heidän Jumalansa, Jahven, totuudessa, mutta hänen halveksuntansa Jumalan Sanaa kohtaan osoitti avoimesti hänen sydämensä pahuuden. Hänen identiteettinsä oli ilmeinen: hän oli väärä paimen.

Tänä päivänä Jumalan seurakunnassa on monia saarnamiehiä, pastoreita ja opettajia, jotka väittävät olevansa Jeesuksen lauman ”paimenia”, mutta ovatko he sitä todellisuudessa? Jeesus itse on varoittanut meitä, että vääriä paimenia tulisi.Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammasten vaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia. Heidän hedelmistään te tunnette heidät.” (Matt. 7:15)

Apostoli Pietari varoittaa seurakuntaa: ”… niinkuin teidänkin keskuudessanne on oleva valheenopettajia, jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja, kieltävätpä Herrankin, joka on heidät ostanut, ja tuottavat itselleen äkillisen perikadon” (2. Piet. 2:1-2).

Kuinka voit tietää varmasti, että saarnaaja tai opettaja, jota kuuntelet ja seuraat, on oikea tai väärä opettaja? Vastaus on kristallinkirkas.

Todellinen opettaja opettaa aina Raamatusta, sekä Vanhasta että Uudesta testamentista; niistä hän opettaa ja saarnaa Kristusta – AINA! Raamatusta he opettavat uskoa, toivoa ja rakkautta; he opettavat kuuliaisuutta Jeesuksen Kristuksen käskyille. He opettavat tulevasta tuomiosta, taivaasta pelastuneille ja helvetistä jumalattomille.

Todellinen opettaja julistaa, että Jeesus kuoli pelastaakseen syntiset ja että pelastuakseen on synnyttävä uudesti; että kukaan ei voi tulla Isän luo muuten kuin Kristuksen kautta, sillä hän on tie, totuus ja elämä. Hän johdattaa sinut sille kaidalle tielle, joka johtaa ikuiseen elämään.

Väärä opettaja näyttää hyvin puoleensavetävältä, hurmaavalta ja puhuu kauniita sanoja ja kaikki tämä houkuttelee sinut pois pyhistä kirjoituksista ja siten pois Kristuksesta. Hän johdattaa sinut petollisesti elämäntapaan, joka on tämän maailman mukainen ja johtaa sinua sitä laveaa tietä, joka vie tuhoon.

Tässä on totuus: Jokainen, joka uskoo Jeesukseen, pelastuu; joka ei usko Jeesuksen nimeen, on tuomittu. He ovat tuomittuja, koska kieltäytyvät tulemasta Kristuksen tykö; he ovat synnin pimeydessä ja rakastavat sitä, koska heidän tekonsa ovat pahoja. He vihaavat Raamatun valoa, koska se paljastaa heidän pahat tiensä (Joh. 3:16-21).

Nyt on aika tulla Jeesuksen Kristuksen tykö!

Veli Bill on raamatunopettaja ja häneen voi ottaa yhteyttä osoitteessa: bboldham@sbdglobal.net

Read Full Post »

Matkalla taivaaseen

Heaven Bound
By Holly Spate, 29.9.2022, suom. SK

You are my portion forever
My King, my God
Worldly evil may last for a moment
But your power will override.

The world is quickly fading
A new heaven and earth is drawing near
Satan soon will be bound forever
And all eyes will be opened and see clear.

Lifting you high, I glorify
Your presence and all that you are
Our coming King, our everything
You bring freedom that satisfies.

Be still now heart,
Take flight now soul
For I honor the only One
Who can make a life whole.

The time’s almost here
I sense that it’s near
No earthly king will have a say
Concerning what will happen on that day.

It’s been set in stone
Recorded long ago
From the very beginning
God would be winning.

No powers below
No powers that be
Can overthrow the Creator
Of all humanity.

The glorious coming of His kingdom
is near
May we all be equipped, may we all
be prepared
So lift up your head and be of
good cheer
We’re heaven bound, our home
is not here.

Sinä olet minun osani ikuisesti
Minun kuninkaani, minun Jumalani
Maailmallinen paha voi kestää hetken
Mutta sinun voimasi voittaa.

Maailma haihtuu nopeasti
Uusi taivas ja maa lähestyy
Saatana on pian sidottu ikuisesti
Ja kaikki silmät avautuvat ja näkevät
kirkkaasti.

Nostan sinut korkealle, ylistän sinua
läsnäoloasi ja kaikkea mitä olet
Tuleva kuninkaamme, meidän kaikkemme
Sinä tuot vapauden, joka tyydyttää.

Ole nyt hiljaa sydän,
Lennä nyt sielu
Sillä minä kunnioitan ainoaa
Joka voi tehdä elämästä kokonaisen.

Aika on melkein täällä
Tunnen, että se on lähellä
Ei maanpäällisellä kuninkaalla ole
sananvaltaa
Siihen, mitä sinä päivänä tapahtuu.

Se on kiveen hakattu
Kirjattu kauan sitten
Alusta asti
Jumala olisi voittaja.

Ei mitään voimia alhaalla
Ei vallanpitäjiä
Ei voi kukistaa Luojaa
Koko ihmiskunnan Luojaa.

Hänen valtakuntansa loistelias tulemus
on lähellä –
Olkaamme kaikki varustautuneita, olkaamme
kaikki valmistautuneita!
Joten nostakaa päänne ja olkaa iloisia
Olemme matkalla taivaaseen, kotimme
ei ole täällä.

(DeepL-käännös)

Rukoilen, että yllä oleva runo on kohottaa sydämesi ja rohkaisee sinua.

Ajattele – Hän on valinnut meistä jokaisen. Hän on valinnut SINUT olemaan osa tätä ainutlaatuista aikaa historiassa.

Pitäen tämän totuuden mielessäsi ymmärrä, että kirjoitus on seinällä.

Jokainen tarkkaavainen voi selvästi nähdä, että maailma on nopeasti hajoamassa saumoistaan. Suunniteltu globaali kaaos, joka on pantu liikkeelle, kaataa dominopalikoita ja vaikuttaa kaikkeen hämmästyttävällä vauhdilla.

Niille, jotka uskovat Kristukseen, me tiedämme, miten tarina päättyy – Jumala voittaa! Ja kun Jumala voittaa, me voitamme!

Pian tätä maailmaa ei enää ole ja on uusi taivas ja uusi maa. Kaikki tunnustavat Kuninkaiden Kuninkaamme, sen Ainoan, jota koko ihmiskunnan olisi aina pitänyt korottaa tässä maailmassa, Kaikkivaltiaaksi Jumalaksi ja taivaan ja maan Luojaksi.

”Sillä kirjoitettu on:’Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, minun edessäni pitää jokaisen polven notkistuman ja jokaisen kielen ylistämän Jumalaa’”. (Room. 14:11)

”Sentähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat, ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra” (Fil. 2:9-11).

Maailman meno ja vauhti, jolla kaikki tapahtuu, pitäisi saada meidät ymmärtämään, että tempaus on lähempänä kuin ehkä luulemmekaan. Kuten vanhassa laulussa sanotaan: ”Kohta hyvin pian saamme nähdä kuninkaan”.

Kuvittele:

Eräänä päivänä (ehkä nopeammin kuin osaamme kuvitellakaan) seisomme Vapahtajamme edessä ja näemme Hänet kasvoista kasvoihin.

Pääset kävelemään Hänen kanssaan, joka on kulkenut vierelläsi, luonut sinut, suojellut sinua, huolehtinut sinusta, pelastanut sinut ja rakastanut sinua ainiaan.

Näet paikan, jota Hän on valmistanut sinulle. Paikan, joka on niin kaunis, niin täynnä loistoa, että ihmismieli ei voi käsittää. Paikka, joka on kunnioitusta herättävä ja jonka vain Isä osaisi muovata ja muotoilla. Paikka, joka on täydellinen ja jossa kaikki on täydellisesti kohdallaan.

”…vaan, niinkuin kirjoitettu on: ’mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat’ (1. Kor. 2:9).

”Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa? Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen.” (Joh. 14:1-4)

Matteus 25:34 on kaunis kutsu kaikille uskoville: ”Silloin Kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: ’Tulkaa, minun Isäni siunatut ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti’”.

Ajattele:

Eräänä päivänä tulet olemaan jälleen yhdessä kaikkien edesmenneiden uskovien kanssa.

Eräänä päivänä kävelet kultakatuja ja tutustut henkilökohtaisesti niihin, joista olet lukenut ja joita vuosikausia olet tutkinut Raamatun sivuilla.

Eräänä päivänä sinulle annetaan katoamaton ruumis, joka kestää ja elää ikuisesti.

”Mutta tämän minä sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta. Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme, yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen. Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu: Kuolema on nielty ja voitto saatu. Kuolema, missä on sinun voittosi? Kuolema, missä on sinun otasi?” (1. Kor.15:50-55)

Uskomatonta!

Eräänä päivänä sinut ja kaikki veljesi ja sisaresi Kristuksessa kutsutaan ylös ja olet ainiaan Herran kanssa koko ikuisuuden!

Paikassa, jossa ei ole epäoikeudenmukaisuutta, laittomuutta, pahuutta, stressiä eikä huolta. Paikassa, jossa ei ole syntiä, ei sairautta, ei surua, ei kuolemaa, ei veroja, ei hallitusta, ei rahaa, ei aikaa, ei kiirettä jne.

Paikassa, jossa ei ole mitään pahaa, haitallista tai loukkaavaa. Paikassa, joka on täynnä Isän rakkauden valoa ja hyvyyttä.

Täydellisyys, puhdas autuus, kaunein, käsittämättömin olemassaolo, kaikki valmiina ja odottamassa saapumistamme – sinun saapumistasi! Taivaallinen Isämme on luonut sen kaiken nauttiaksemme siitä ikuisesti.

Ja ikuisesti olemme Vapahtajan kanssa!

Vaikka meillä jokaisella on niin paljon kiitettävää tässä ja nyt kaikesta, mitä Jumala antaa, niin kuinka paljon enemmän meillä onkaan kiitettävää, kun koemme kaiken, mitä Hän on suunnitellut – valoisan ikuisuuden, joka on vielä tutkimatta, ja kauniin perinnön, joka on vielä nauttimatta.

On miljoona syytä, että taivas on oleva niin taivaallinen. Mikään tässä maailmassa ei ole verrattavissa siihen, mikä meitä odottaa.

Kaikki jumalattomuus, joka on olemassa ja läsnä tässä maailmassa, on poissa taivaasta. Siellä on vain hyvyyttä, kauneutta, oikeudenmukaisuutta, vanhurskautta, rauhaa, iloa ja valoa – IKUISESTI!

Joko olet innoissasi?!

Kun maailmassa vallitseva tuho ja synkkyys pahenevat, niin toivon ja rukoilen, että tämä muistutus tulevasta hyvästä tuo rohkaisua, iloa ja rauhaa. Aikamme tässä maailmassa on vain piippaus ikuisuuden valossa.

Kun elät elämääsi tässä maailmassa, niin iloitse, koska sinulla on autuaallinen toivo. Kristus kuoli ristillä ja nousi ylös; hänen verensä pesee sinut puhtaaksi kaikista synneistä – lahja, jonka hän antoi vapaaehtoisesti ehdottomalla rakkaudella. Hän maksoi velan, joka ei ollut Hänen, koska sinulla oli velka, jota et voinut maksaa. Hän pelasti sinut ja tulee takaisin viemään sinut paikkaan, jonka on valmistanut, että voisit olla Hänen kanssaan ikuisesti! Se ei ole vain hyvä uutinen, se on kaikkien aikojen paras uutinen!

Jos et tunne Häntä, huuda Häntä avuksi nyt – pyydä Häntä sydämeesi ja Hän ottaa sinut ilomielin avosylin vastaan. Silloin sinustakin tulee kanssaperillinen ja vietät ikuisuuden Vapahtajan kanssa!

Rukoilen, että kaikki nämä kauniit muistutukset kannustavat meitä kaikkia jatkamaan toivon jakamista muiden kanssa, olemaan kuuliaisia Jumalan kutsulle elämässämme ja rukoilemaan kadotettujen pelastumisen puolesta.

2. Piet. 3:9 toteaa, millaista rakastavaa Vapahtajaa me palvelemme: Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niinkuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen.”

Jeesus, Vapahtajamme, on palaamassa! Ja kun hän palaa, hän haluaa löytää meidät valmiina ja tekemässä hänen tahtoaan. Tee nyt kaikkesi, että voisit iloisesti jakaa Hänet muiden kanssa.

Katso ylöspäin ja ole hyvillä mielin. Olemme matkalla taivaaseen!

”Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole. Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niinkuin morsian, miehellensä kaunistettu. Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan: Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa; ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt. Ja valtaistuimella istuva sanoi: Katso, uudeksi minä teen kaikki. Ja hän sanoi: Kirjoita, sillä nämä sanat ovat vakaat ja todet. Ja hän sanoi minulle: Se on tapahtunut. Minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan janoavalle elämän veden lähteestä lahjaksi. Joka voittaa, on tämän perivä, ja minä olen oleva hänen Jumalansa, ja hän on oleva minun poikani.” (Ilm. 21:1-7)

spate.holly@gmail.com

Read Full Post »

Älä masennu

Do Not Let It Get You Down
By Edwin Tan, 10.9.2022, suom. SK

Vastustajamme ei ole mikään idiootti; hän tietää, että hänen aikansa on rajallinen ja tämä selittää raa’an voiman, jota hän käyttää koko ihmiskuntaa vastaan – Kristuksen ruumis mukaan luettuna. Ahdistuksen varjot ovat yhä uhkaavampia, kun Kristuksen Morsian valmistautuu lähtemään silmänräpäyksessä. Paholainen tekee kaikkensa pyrkiessään kaikin mahdollisin keinoin yllättämään Kristukseen uskovat. Tämän hän tekee yrittämällä sysätä huomiomme pois tärkeimmästä – heittämällä harhautuksen palavia nuolia saadakseen meidät pois raiteilta.  Vangitseminen, lumoaminen ja kauhistuttaminen – tämä on vastustajamme nykyinen toimintatapa. Perimmäinen tavoite on aiheuttaa junaturma, jotta päämäärä ei olisi enää saavutettavissa!

Meillä, jotka ymmärrämme Raamatun profetiaa, on todellakin merkittävä etu näinä aikoina. Ongelma tässä on, että usein antaudumme yllättävän ja ilkeän hyökkäyksen edessä. Se on kuin meidät lyötäisiin lattiaan, emmekä nousisi ylös. Raamatun jakeiden ei tarvitse olla vain ristiviittauksia, vaan tehokas kumoamisväline. Kun Elävä Sana on osa sinua, on helppo saada tolkkua kaikesta, mitä nousee pintaan. Oli uhka sitten todellinen tai kuviteltu, kun näemme sen Elävän Sanan linssin läpi, voimme muuttaa tuon petollisen vuoren myyränmättääksi! Niinpä nuo pahat kätyrit voivat ennustaa pahuudet, jotka ovat tulossa, mutta ne tuskin pelottavat uskovaa, joka vaeltaa puheensa mukaisesti.

Elävässä Sanassa oleminen on näinä aikoina ratkaisevan tärkeää ja sama koskee hiljaisia hetkiä. Ne ovat yksinomaan rukousta ja mietiskelyä varten. Nälkä niihin on linnoitus kaikkea tuota lakkaamatonta negatiivisuutta vastaan. Huomaat, että tuo nälkä sammuu, kun se tuodaan Herran eteen kaikella vakavuudella.

Tällaisina ennennäkemättöminä aikoina kaikkialla on paljon kireitä ihmisiä. On epäilemättä niin, että monet eivät ole vielä päässeet yli tilanteesta, joten he ovat kivettyneinä sekasorron keskellä ja ympäristönsä imaisemina. Yksinkertaisesti sanottuna, me emme ole heidän kaltaisiaan, eikä meistä koskaan tule sellaisia. Me olemme maan suola ja valo; me estämme mätänemisen. Ei ole mitään syytä, että mätäneminen valtaisi meidät. Siinä tapauksessa, että joku yrittää imeä sinut, ota kantaa ilmaisemalla välinpitämättömyytesi. Pysy hiljaa jopa jatkuvasta kiusaamisesta huolimatta. Rauhallisuutesi voi lähettää näille ihmisille viestin, välittömän tai viivästyneen. Ero on ilmeinen, kun he ihmettelevät varmuuttasi ja suloisuuttasi (grace) myllerryksen keskellä. Sitä vastoin heidän kaltaisekseen tuleminen tekee sinusta tehottoman ja toimimattoman siellä, missä suolana ja valona oleminen olisi tärkeää.

Tässä on vaikea ja hyvin vakava huomautus: tuhoavia väitteitä on vältettävä hinnalla millä hyvänsä. Pitkällinen ja kiihkeä riitely vie paljon aikaa; tämä tuottamaton toiminta mitätöi valona olemisen pimeyden keskellä. Se muuttaa ehdottomasti mielentilaa, jonka pitäisi suuntautua pyhyyden tavoitteluun vääryyttä vastaan. Se muodostaa esteen Pyhän Hengen toiminnalle, mutta toimii aukkona, joka päästää pimeyden voimat sisään. Olen hyvin varma, että sekasorron tekijä lähettää yksilöitä, jotka horjuttavat monien uskoa näinä viimeisinä päivinä. He voivat tulla hurskaiden kristittyjen valeasussa, mutta he ovat päättäneet vetää saaliinsa pitkällisiin riitelyihin perusteettomista opeista.

Lähestymistapa näiden hahmojen käsittelyssä on selkeästi esitetty kohdassa Tiitus 3:9-11.

”Mutta vältä mielettömiä riitakysymyksiä ja sukuluetteloita ja kinastelua ja kiistoja laista, sillä ne ovat hyödyttömiä ja turhia. Harhaoppista ihmistä karta, varoitettuasi häntä kerran tai kahdesti, sillä sinä tiedät, että semmoinen ihminen on joutunut harhaan ja tekee syntiä ja hän on itse itsensä tuominnut.”

Riitoja riehuvien erimielisyyksien edessä voi tapahtua seurakunnassa, opintoryhmässä ja jopa perheessä. Älä ylläty siitä, että tämä räjähtää silmienne edessä, koska se on osa vihollisen likaista tanssia. Jälleen kerran, älä anna tunteiden vaikuttaa, vaan jopa taistelun kiivaudessakin – luovuta ongelma Herralle. Rukoile rauhallisuutta, jota vain Herra voi Pyhän Hengen kautta suihkuttaa ylhäältä. Että siitä tulisi vanhurskauden puolustaminen, niin hillitse kielesi ja anna Pyhän Hengen puhua. Aivan viimeinen asia, jota kukaan toivoo, on katkera hajaannus ja ero.

”Sillä kaikki laki on täytetty yhdessä käskysanassa, tässä: ‘Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi’. Mutta jos te purette ja syötte toisianne, katsokaa, ettette toinen toistanne perin hävitä.” (Gal. 5:14-15)

Loppujen lopuksi meidän on oltava tietoisia, millaisia eri muotoja vastustaja käyttää meitä vastaan. Näin toimiessamme olemme todella suola ja valo siihen asti, kun pasuuna soi. Tämä ei ole koettelemuksen hetki, vaan pikemminkin hetki, jolloin kestävyyttämme uskon kilvoittelussa venytetään äärirajalle. Rajan tulee kestää, koska ei mene kauan, ennen kuin kaikki nämä kielteiset asiat pyyhitään pysyvästi pois muististamme. Siihen saakka ole vahva jatkaessasi hyvää taistelua.

“Sentähden: ‘Ojentakaa hervonneet kätenne ja rauenneet polvenne’;  ja: ‘tehkää polut suoriksi jaloillenne’, ettei ontuvan jalka nyrjähtäisi, vaan ennemmin parantuisi.  Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa; ja pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta,’ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä’, ja monet sen kautta tule saastutetuiksi.” (Hepr. 12:12-15)

Sinun Kristuksessa,

Edwin

Contact me at edwinuk13@gmail.com

Read Full Post »