Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Archive for joulukuu 2022

Luku 25 Don Stewartin kirjasta In Search of the Lost Ark, suom. SK

Onko mahdollista, että Liitonarkki on ollut piilossa yli 2600 vuotta, suoraan sen paikan alla,
jossa Salomon temppeli sijaitsi? Onko Pyhä Arkki löydetty salaisesta käytävästä Temppelivuoren alta? Viime vuosina raportit Jerusalemista ovat esittäneet tällaisia väitteitä,

Olemme nyt tulleet kolmanteen mahdolliseen arkin leposijaan – jossakin Jerusalemin Temppelivuoren alla. Jos juutalaiset kätkivät arkin joskus menneisyydessään, tämä olisi todennäköisin paikka.

Pyhä Temppelivuori

Jerusalemin Temppelivuori on paikka, jossa ensimmäinen ja toinen temppeli seisoivat. Se sijaitsee Moorian vuorella, joka kuuluu Jerusalemin jakavaan vuorijonoon. Temppelivuoren länsipuolella on toisen temppelin alueen ainoat fyysiset jäännökset. Se on 56 metriä pitkä muuri, joka tunnetaan nimellä Länsimuuri tai Itkumuuri. Juutalaiset rukoilevat nykyään Länsimuurilla, samalla kun vuoren yläosa on kielletty juutalaisilta.

Se on tulevien tapahtumien keskipiste

Raamattu osoittaa, että Temppelivuori on tulevaisuudessa keskeisessä asemassa merkittävissä tapahtumissa. Yksi näistä tapahtumista voisi mahdollisesti olla liitonarkin paikantaminen.  Vuosisatojen ajan on liikkunut tarinoita, joiden mukaan arkki olisi piilotettu Temppelivuoren alle sen turvallisuuden takaamiseksi. Uskotaan myös, että pyhä esine löydetään ”viimeisinä päivinä”.

Salomon piilopaikka?

On esitetty teoria, että kun kuningas Salomo rakensi temppelin, hän määräsi rakennettavaksi myös salaisen maanalaisen holvin Liitonarkin piilottamiseksi. Jos ulkomaalaiset hyökkääjät piirittäisivät Jerusalemin, arkki voitaisiin ottaa pois Pyhimmästä ja sijoittaa tähän kätköön. Vaikka Raamattu ei puhu sellaisesta salaisesta huoneesta, monet juutalaiset arvovaltaiset lähteet ovat perustelleet sen olemassaoloa.

Joosian hallituskausi

Oletettavasti tämä maanalainen piilopaikka otettiin käyttöön kuningas Joosian hallituskaudella. Olemme jo nähneet, että Joosia käski palauttaa Arkin temppeliin sen jälkeen, kun se oli aikaisemmin poistettu:

”Ja hän sanoi leeviläisille, jotka opettivat kaikkea Israelia ja jotka olivat pyhitetyt Herralle: ’Pankaa pyhä arkki temppeliin, jonka Salomo, Daavidin poika, Israelin kuningas, on rakentanut; ei teidän enää tarvitse kantaa sitä olallanne. Palvelkaa nyt Herraa, Jumalaanne ja hänen kansaansa Israelia.’” (2. Aik. 35:3).

Monet juutalaiset tulkitsijat arvelevat, että Joosia ei tuolloin laittanut arkkia takaisin Kaikkeinpyhimpään, vaan sijoitti sen Salomon salaiseen kätköpaikkaan.

Hän teki näin, koska tiesi, että Temppelin aarteet ryöstetään pian. Naisprofeetta Hulda oli kertonut kuninkaalle, että Temppeli tuhottaisiin pian hänen kuolemansa jälkeen. Tietäen tämän hän määräsi Arkin sijoitettavaksi tähän maanalaiseen holviin. Monet rabbinistiset tulkitsijat uskovat, että arkki on ollut piilossa tuossa paikassa siitä saakka ja se ilmestyy ja tuodaan jälleen esiin vasta Messiaan päivinä.

Kätkikö enkeli Arkin?

On myös perinne, että enkeli kätki Arkin. Erään juutalaisen apokryfisen lähteen, Baarukin näky, mukaan Jeremian kirjuri Baaruk näki enkelin ottavan arkin ja kätkevän sen Temppelivuoren sinetöidyn peruskiven alle, joka tunnetaan nimellä ”Sielujen kaivo”. Tämä on kirjattu seuraavasti:

Ja minä näin, että hän laskeutui alas Kaikkeinpyhimpään ja otti sieltä esiripun, pyhän ylimmäisen papin kasukan, armoistuimen, kaksi pöytää, pappien pyhät vaatteet, suitsutusalttarin, ne 48 jalokiveä, joilla papit olivat puetut ja pyhän ilmestysmajan pyhät astiat. Ja hän sanoi maalle suureen ääneen:

Maa, maa, maa, kuule väkevän Jumalan sana ja ota vastaan esineet, jotka minä sinulle uskon ja vartioi niitä viimeisiin aikoihin asti, jotta voit palauttaa ne, kun sinulle annetaan käsky, niin ettei vieras saa niitä haltuunsa. Sillä on tullut aika, jolloin myös Jerusalem luovutetaan ajaksi, siihen hetkeen asti, jolloin sanotaan, että se ennallistetaan ikuisesti. Ja maa avasi suunsa ja nielaisi ne.

Sitten enkeli puhui maalle sanoen: ”Kuule Jumalan sana ja ota vastaan se, minkä minä uskon huostaasi viimeisiin aikoihin asti.”

Kätkikö Jeremia arkin?

On myös opetettu, että profeetta Jeremia kätki arkin ennen Temppelin tuhoa. Rabbi Leibel Reznick kirjoittaa:

Ennen ensimmäisen temppelin tuhoa … profeetta Jeremia kätki juutalaisten kansallisaarteet Pyhän Temppelin alle estääkseen niitä joutumasta Nebukadnessarin ja hänen babylonialaisten joukkojensa käsiin. Aarteisiin kuuluivat Pyhä Arkki, kaksi laintaulua, joihin oli kaiverrettu kymmenen käskyä, Aaronin sauva, Mooseksen sekoittama voiteluöljy ja säiliö, jossa oli viimeinen näyte mannasta, joka elätti israelilaisia heidän 40 vuoden vaelluksensa aikana erämaassa. 70 vuotta kestäneen Babylonin pakkosiirtolaisuuden jälkeen juutalaiset palasivat Siioniin, mutta valitettavasti aarteita ei koskaan löydetty.

Se, että Jeremia kätki arkin, on todella suosittu teoria.

Puukammio

Myöhäisen juutalaisen perinteen mukaan arkki haudattiin Temppelin puukammion alle, ennen kuin babylonialaiset tuhosivat Ensimmäisen Temppelin. Leibel Reznick kirjoittaa:

Mishna (Shekalim 6:1) kertoo, että Pyhä Arkki piilotettiin salaiseen käytävään, joka alkoi naisten pihan luoteiskulmassa sijaitsevan puukammion alta. … tuossa nurkassa on maanalainen huone. … Se on kammio, joka on 12 metriä maanpinnan alapuolella ja siinä on holvattu katto. Sitä ei ole koskaan tutkittu.

Voisiko jokin näistä paikoista sisältää kadonneen arkin? Useat seikat estävät kiinnostuneita osapuolia tutkimasta näitä väitteitä perusteellisesti.

Ensinnäkin Temppelivuorella on mahdotonta suorittaa kaivauksia, koska se on islamilaisessa valvonnassa. Kaivaminen ei ole sallittua – ei varsinkaan juutalaisten pyhimmän esineen sijaintipaikan löytämiseksi.

Vaikka juutalaiset eivät voi tehdä kaivauksia Temppelivuoren päällä, he hallitsevat aluetta sen juurella. Vuodesta 1982 lähtien on kaivettu tunnelia, joka kulkee Länsimuurin koko pituudelta – noin 300 metriä. Tästä rabbiinisena tunnelina tunnetusta paikasta on jo tehty paljon tutkimusta.

Arkin kohtaaminen?

Julkisuudessa on esitetty useita väitteitä, että Arkki on löydetty salaisesta kammiosta Temppelivuoren alla, tai että ainakin sen sijainti on tiedossa.

Useita vuosia sitten edesmennyt raamatunprofetian asiantuntija David Lewis kertoi keskustelusta rabbi Hacohenin kanssa, joka oli yksi kolmannen temppelin rakentamista valmistelevista juutalaisaktivisteista. Puhuessaan tohtori Lewisille ja hänen matkaryhmälleen Hacohen kertoi joistakin kaivauksista, joita tehtiin Temppelivuoren alla. Lewis muistelee Hacohenin kertomusta:

Hän kertoi työskennelleensä myöhään illalla Rabbi Getzin, arkeologien ja rabbiinisten oppineiden ryhmän kanssa. … Hacohen kertoi, että he tekivät kaivausta pitkin Länsimuurin alempaa tasoa. Tämän oviaukon kautta miehistö astui melko pitkään tunneliin. Rabbi Hacohen sanoi: ”Tunnelin päässä näin kultaisen arkin, joka aikoinaan seisoi Kaikkivaltiaan temppelin pyhässä paikassa.” Se oli peitetty jonkinlaisilla vanhoilla, kuivuneilla eläinten nahoilla. Toinen kultainen kimmeltävä arkin pääty oli kuitenkin näkyvissä. Hän näki kultaiset renkaat, joiden läpi akasiapuiset korennot voitiin työntää, että vihkiytyneet leeviläiset pystyisivät kantamaan arkkia oikein.

Hacohen ja hänen ystävänsä menivät välittömästi silloisen päärabbi Shlomo Gorenin kotiin. Nukkuva rabbi heräsi kuulemaan uutisen: pyhä Liitonarkki on löydetty!

Goren kertoi innostuneelle ryhmälle, että tällaista tapahtumaa varten oli jo tehty valmisteluja. Arkki kannettaisiin voitokkaasti ulos Leevin heimon jäsenten toimesta heti seuraavana aamuna.

Seuraava aamu toi ryhmälle järkytyksen, kun he menivät tunneliin. Lewis selittää:

He huomasivat, että muslimit olivat yön aikana pystyttäneet puukehikon ja valmistelleet betoniseinää, joka sulki tunnelin, josta pääsisi liitonarkille. Kysyin: ”Miksi ette murtautuneet betonin läpi? Sehän olisi ollut niin helppoa.” Hän vastasi: ”Rukoilin rabbi Gorenia antamaan meille luvan murtautua muurin läpi, mutta hän vastasi: ”Aina kun teemme jotakin Temppelivuoren ympärillä, se aiheuttaa Israelille suuria ongelmia arabien, YK:n ja Yhdysvaltojen taholta. Se näyttää suututtavan kaikki, joten emme murtaudu muurin läpi. Tiedämme, missä pyhä esine on ja kun saamme sanan Kaikkivaltiaalta, menemme sinne ja otamme sen”. Älkää olko huolissanne, muslimit kunnioittavat arkkia yhtä paljon kuin mekin, eivätkä uskalla koskea siihen.

Tarinaa, jonka Hacohen oli kertonut tohtori Lewisille ja hänen matkaseurueelleen, ei koskaan toistettu hänelle, kuten hän totesi:

Seuraavina vuosina puhuin rabbi Hacohenin kanssa useaan otteeseen aikaisemmasta keskustelusta ja aina kun puhuin hänen kanssaan, hän oli kerta kerralta haluttomampi ottamaan asian esille. Lopulta useiden ihmisten läsnä ollessa hän kieltäytyi kerta kaikkiaan puhumasta siitä lainkaan. Luulen, että hän joutui vaikeuksiin kollegoidensa kanssa, kun oli puhunut minulle ja ryhmälleni liitonarkin näkemisestä. Haluaisin kuitenkin huomauttaa, että meillä on nauhoitus hänen alkuperäisestä keskustelustaan ryhmämme kanssa ensimmäisellä kerralla, kun hän puhui arkista. Meillä on tapana kiertomatkoillamme tallentaa kaikki, mitä kullakin oppaalla ja puhujalla on sanottavaa mistäkin aiheesta. Meillä on siis hyvät tallenteet kaikesta, mitä on sanottu. Minulla on värillinen dia, jossa rabbi Hacohen pitelee karttaa ja osoittaa tunneliin sanoessaan: ”Täällä me näimme Herran kultaisen arkin.” Vain aika näyttää, mitä hän ja hänen ystävänsä todella näkivät.

Tämä näyttää olevan ainoa suora väite, että joku olisi todella nähnyt Arkin. Useat muut juutalaiset ovat väittäneet tietävänsä, missä se on, mutta eivät ole nähneet sitä.

Rabbit Getz ja Richman

Myös Länsimuurin edesmennyt päärabbi Yehuda Getz sanoi, että arkki oli löydetty Temppelivuoren alta äskettäin uudelleen löydetyn sisäänkäynnin kautta, joka tunnetaan ”Warrenin porttina”. Hän ei kuitenkaan koskaan sanonut nähneensä sitä itse.

Aiemmin samana vuonna tämän kirjoittaja kuuli samanlaisen väitteen koskien arkin sijaintia, että se on löydetty Temppelivuoren alta. Helmi-maaliskuussa 1992 ensimmäinen vuotuinen temppelikonferenssi pidettiin Jerusalemissa. Yksi puhujista oli Temppeli-instituutin Chaim Richman. Richman sanoi, että arkki oli turvallisessa paikassa. Muiden lailla hän sanoi, että se tuodaan esiin ”oikeaan aikaan”.

On tärkeää huomioida, että kaikki israelilaiset eivät usko tähän tarinaan. Monet, kuten Jerusalemin pääarkeologi Dan Bahat, uskovat, että Temppelivuoren alla ei ole haudattuja aarteita.

Tutkittuaan perusteellisesti kaikki viimeaikaiset väitteet arkin löytämisestä Temppelivuoren alta, Randall Price antaa tämän arvion:

Rabbien väitteiden vahvistaminen on tällä hetkellä mahdotonta, koska Wakf ja Israelin hallitus sulkivat Warrenin portin sisäänkäynnin. Rabbi Getzin synagoga, joka on rakennettu suoraan muurille Warrenin portin suljetun sisäänkäynnin yläpuolella, on kuitenkin edelleen käytössä ja todistaa muinaisen portin löytämisestä. Kun arvioimme näiden todistajien todistusta, meidän tulee muistaa, että he ovat johtavia poliittisia ja uskonnollisia hahmoja Israelissa eikä heillä ole mitään hyötyä siitä, että tämän suuruusluokan väärä huhu heikentää heidän mainettaan. Emme myöskään voi epäillä, että koulutettuina rabbeina he tietävät, mitä ovat nähneet. Jotkut Israelin rabbit, varsinkin rabbi Nachman Kahane Talmudic Commentaries -instituutista, epäilivät näiden rabbien itseasiassa tienneen arkin todellisen sijainnin, mutta toiset, kuten rabbit Israel Ariel ja Temppeli-instituutin Chaim Richman, ovat vakuuttuneita heidän tarinansa paikkansapitävyydestä.

Siksi Arkki voi toistaiseksi pysyä salassa kolmella metrillä betonia ja terästä suljetun sisäänkäynnin takana. Lisäksi museovirasto on yhteisymmärryksessä paikkaa valvovan uskontoministeriön kanssa lisännyt sinetöityyn sisäänkäyntiin kivisen julkisivun, joka antaa vaikutelman, ettei sitä ole koskaan avattu! Tänä päivänä, vaikka pieni kyltti ilmoittaa Warrenin portin yhdeksi Temppelivuoren sisäänkäyntiporteista, vain valistuneet oppaat mainitsevat sen mahdollisen yhteyden Arkin piilopaikkaan. Kuitenkin Temppeli-instituutti juutalaiskorttelissa vain muutaman sadan metrin päässä vakuuttaa vierailijoille, että arkki on edelleen turvallisesti Temppelivuoren alla ja tuodaan ulos lähitulevaisuudessa.

Jälleen, vain aika näyttää, onko Liitonarkki vielä olemassa turvallisesti piilossa Temppelivuoren alla.

Muita mahdollisia paikkoja

Olemme tarkastelleet kolmea suosittua näkemystä siitä, missä Liitonarkki voisi levätä. Meidän pitäisi myös huomata, että monet muut teoriat ovat tulleet ja menneet vuosien varrella hämmästyttävin väittein, että ihmiset ”tietävät” Arkin tarkan sijainnin. Niitä ovat Vatikaani, Gordonin Golgata, Qumran ja Ein Gedi. Ei kuitenkaan ole olemassa todellista näyttöä siitä, että jokin näistä paikoista voisi olla Arkin lepopaikka, mutta tiedämme tämän: ennen kuin Liitonarkki löydetään, väitteitä sen sijainnista tullaan aina esittämään.

Read Full Post »

A Heart of Thanks
By Holly Spate, 22.11.2022, suom. SK

Käykää hänen portteihinsa kiittäen, hänen esikartanoihinsa ylistystä veisaten. Ylistäkää häntä, kiittäkää hänen nimeänsä.” (Ps. 100:4)

Kiitospäivän lähestyessä kumartakaamme päämme kiitollisina. Ottakaamme aikaa miettimiseen, mitä kaikkea meillä todella on, josta voimme olla kiitollisia.

Kristukseen uskovina meillä on niin paljon. Ei ole ehdottomasti mitään tämän maailman tarjoamaa, joka voisi ylittää tai korvata sen, mitä Jumala on jo antanut.

Jumala haluaa, että Hänen lapsillaan on aina kiitollinen sydän – että he ovat aina tietoisia kaikesta, kaiken sen vuoksi, mitä Hän niin rakastavasti antoi.

Jae 1. Tess. 5:18 muistuttaa tästä totuudesta: ”Kiittäkää joka tilassa. Sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa”.

Psalmi 106:1 sanoo: ”Halleluja! Kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti.”

Epätäydellisen luontomme vuoksi on helppo kiittää silloin, kun kaikki sujuu hyvin, mutta vaatii paljon enemmän ponnistelua, kun asiat eivät mene suunnitelmien mukaan.

Tässä elämässä, tässä maailmassa, jossa elämme, ei ole pulaa ongelmista. Jokainen, joka kiinnittää huomiota, voi nähdä, että synti rehottaa valtoimenaan ja rakkaus kylmenee monilla. Tämä maailma on monin tavoin käynyt hyvin oudoksi, hulluksi ja pimeäksi paikaksi. Ne, jotka pitävät silmällä asioita, näyttävät kaikki olevan yhtä mieltä… Näyttää, että lähestymme nopeasti armonajan loppua. Ja sen myötä voimme odottaa maailmalta lisää sitä samaa odottaessamme ihanan Kuninkaamme ja Vapahtajamme saapumista.

Olivatpa maailmamme tai olosuhteemme millaiset tahansa, meitä kristittyjä kutsutaan jatkuvasti luottamaan ja olemaan alati kiitollisia.

Myönnän, että minulla on vaikeuksia olla kiitollinen kellon ympäri joka päivä. Ehkä teillä muillakin on. Joinakin päivinä olen innostunut ja tunnen itseni toiveikkaaksi. Joinakin päivinä tunnen itseni erityisen siunatuksi ja kiitolliseksi. Toisina päivinä irrotan katseeni Jeesuksesta ja katselen ympärilleni ja stressaannun ja hieman panikoin kaikesta näkemästäni. Sen sijaan, että laskisin siunauksiani, huomaan valittavani. Yhtäkkiä unohdan, kuinka siunattu todella olen, kun annan turhautumisen, pelon tai valituksen sumun juurtua.

Juuri näinä aikoina, kun en ole keskittynyt siihen, mihin pitäisi, minun on pysähdyttävä ja muistutettava itseäni tästä totuudesta:

Minulla on niin paljon, mistä kiittää. Olen parhaissa mahdollisissa käsissä. Jumala rakastaa minua ja lupaa valvoa minua, huolehtia minusta, auttaa minua ja kulkea rinnallani. Hän lupaa, ettei koskaan jätä, eikä hylkää minua. Elämäni on hänelle kallisarvoinen.

Vielä tärkeämpää on, että Hän on Kuningasten Kuningas – Kaiken Herra! Mikään ei ole hänen hallintansa ulkopuolella, ei mikään. Hän on osoittautunut luotettavaksi ja ansaitsee kiitokseni ja ylistykseni.

Kun suhtaudun elämään ja kaikkeen näkemääni oikeasta näkökulmasta, Häneen keskittyneenä, alan yhtäkkiä muistaa; siunaukset alkavat tulvia mieleeni ja muistiini ja ymmärrän, että turhautumiseni ja kiitollisuuden puute ovat jälleen kerran sumentaneet näköalani. Vihaan sen tunnustamista, mutta tämä on ollut kuvio elämässäni.

Haluan elää joka päivä Ef. 5:20 mukaan, joka sanoo: ”…kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.”

Haluan päivittäin toteuttaa jaetta Kol. 3:17: ”Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa.”

Se on ehdottomasti työn alla (olen itsekin työn alla), mutta Jumalan avulla pystyn petraamaan. Ilman Häntä en voi tehdä mitään, mutta Hänen kanssaan mikään ei ole mahdotonta.

Kun päätän antaa elämäni Jumalan luotettaviin ja pystyviin käsiin, voin levätä hänen rakkaudessaan ja huolenpidossaan. Minulla voi olla ymmärryksen ylittävä rauha ja ilo, jos pysyn keskittyneenä Häneen.

Elämäni eri oppituntien kautta olen ymmärtänyt, että luottamus ja kiitollisuus ovat avainasemassa ilon säilyttämisessä. Luottaminen Kristukseen ja kiitollisuus auttavat aina rauhoittumaan ja asettavat sydämeni, mieleni ja askeleeni oikealle tielle.

Kun todella pysähdymme ja keskitymme – kun käännämme katseemme kohti Kristusta, meitä muistutetaan kohta, kuinka paljon meillä on, josta voimme olla kiitollisia.

Kristittyinä voimme katsoa ristille ja muistaa kaiken, mitä Kristus teki, että voisimme pelastua elämästä erillään Luojastamme. Kristus tarjosi uhrin, joka antaa meille kaiken, mitä emme ansaitse, mutta kaiken, mitä Jumala halusi antaa. Kristittyinä tiedämme koko sydämestämme, että:

Koska olemme Hänen, meillä on varmuus huolenpidosta.

Koska olemme Hänen, emme koskaan kulje yksin.

Koska olemme Hänen, voimme kokea iloa surun keskellä.

Koska olemme Hänen, voimme luottaa suunnitelmaan, joka Hänellä on elämäämme varten.

Koska olemme Hänen, tiedämme, että Hän tekee kaiken meidän parhaaksemme ja Hänen kunniakseen.

Koska olemme Hänen, olemme pelastuneet armosta uskon kautta ja olemme pelastetut.

Koska olemme Hänen, meille on luvattu kirkas ja kaunis ikuisuus.

Koska olemme Hänen, meillä on kaikki, koska Hän antoi kaiken.

Voisin jatkaa, mutta ymmärrät kyllä.

Todellisuus on, että riippumatta siitä, kuinka hämäräksi maailma käy ja mitä henkilökohtaisella tasolla tapahtuu, Jumala on suurempi. Hän on luotettava, Hän on täydellinen, Hänen tiensä ovat aina täydelliset ja Hän on johdonmukaisen palvontamme, ylistyksemme ja kiitoksemme arvoinen.

On sanottu: ”Aina on jotakin, mistä voi olla kiitollinen.” Kyllä, aina on jotakin mistä voi olla kiitollinen.

Meillä kristittyinä kiitollinen sydän ei ole ulottumattomissamme. Meillä on loputon lista siunauksia, joista voimme olla kiitollisia. Ja sen kaiken olemme velkaa taivaalliselle Isällemme.

Hyvää kiitospäivää!

spate.holly@gmail.com

Read Full Post »

The Persia Factor
By Hal Lindsey, 20.11.2022, suom. SK

Joskus 1970-luvun lopulla Chuck Smith keskusteli joidenkin israelilaisten kenraalien kanssa. Kuten tiedän omasta kokemuksestani, monet heistä olivat ja ovat varsin uteliaita koskien Raamatun profetiaa ja Israelin roolia siinä. He kysyivät Chuckilta Israelin lopunajan vihollisista. Perustaen vastauksensa Hesekielin lukuun 38, hän kehotti heitä varomaan Irania. He nauroivat. Iraniako? Sehän oli koko alueen ainoa kansakunta, joka oli yleensä heidän puolellaan. Iran oli heidän ainoa ystävänsä alueella.

Kohta tämän keskustelun jälkeen tapahtui Iranin vallankumous. Shiiamuslimit syrjäyttivät Shaahi Reza Pahlavin. Siitä lähtien Iran on ollut Israelin vaarallisin vihollinen Lähi-idässä

Tänä päivänä Iranilla on yksi maailman voimakkaimmista armeijoista. Heillä on tai pian tulee olemaan ydinaseita. Heillä on ballististen ohjusten arsenaali, jolla voivat toimittaa sekä ydin- että konventionaalisia aseita. Iran heijastaa sotilaallista voimaansa koko alueelle. Se on mobilisoinut shiiamuslimit Libanonissa, Jemenissä, Irakissa, Syyriassa ja muualla. Se on maailman suurin valtioterrorismin tukija. Huolimatta länsimaiden sitä vastaan asettamista pakotteista sillä on paljon rahaa, jolla se parantaa kuumeisesti armeijaansa aiheuttaen yleisesti tuhoa.

Mikä on heidän päämääränsä? Useimmat kansakunnat haluavat selviytyä ja vaurastua, mutta Iran on uskonnon keihäänkärki. He haluavat, että shiia-islamista tulee – ei vain maailman hallitseva uskonto – vaan maailman laki ja hallitus. He ovat aloittaneet pyrkimyksensä Lähi-idässä, mutta heidän kunnianhimoiset tavoitteensa eivät lopu siihen. He suostuttelevat almuilla ja propagandalla siellä, missä voivat, mutta uskovat myös uskonnolliseen käännytykseen raa’alla voimalla.

Heidän tavoitteidensa ensisijaiset esteet voi havaita kuuntelemalla heidän kahta suosikkihuutoaan – ”kuolema Yhdysvalloille” ja ”kuolema Israelille”. Israel estää heidän valtansa alueella ja Yhdysvallat estää heidän globaalit tavoitteensa. Tästä syystä Israel ja Yhdysvallat ovat tulleet pakkomielteeksi Iranin johtajille. Pääsääntöisesti tämä pakkomielle ei kuitenkaan ulotu Iranin kansaan. Kuten useimmat ihmiset, hekin haluavat vain selviytyä ja vaurastua – ja että heidän lapsensa ja lapsenlapsensa voisivat tehdä samoin.

Vuoden 1979 vallankumouksen jälkeen Iranin pappisjohtajat ovat menettäneet yhä enemmän suosiotaan kansan keskuudessa. Kuvittele, että elät sellaisen hallinnon alaisuudessa, joka ei juurikaan välitä ihmisoikeuksista eikä kansalaistensa turvallisuudesta, mukavuudesta ja hyvinvoinnista. (Valitettavasti sinun ei ehkä tarvitse käyttää paljonkaan mielikuvitusta, koska se on yleistymässä kaikkialla maailmassa.) Ne iranilaiset, jotka ovat tarpeeksi vanhoja muistamaan Iranin shaahin, tietävät, että hän saattoi olla häikäilemätön, mutta hän oli 10 kertaa parempi kuin nykyinen hallinto.

Jo jonkin aikaa olemme tienneet, että Venäjä käyttää iranilaisia drooneja Ukrainaa vastaan. Niitä on äskettäin käytetty Venäjän rajuissa hyökkäyksissä Ukrainan siviili-infrastruktuuria vastaan tuhoamaan pääsy veteen ja sähköön. Pitkään Iranin viranomaiset väittivät tällaisia raportteja ”perusteettomiksi”. He kutsuivat sitä ”disinformaatioksi” Lännestä. Tässä kuussa Iran kuitenkin lopulta myönsi toimittaneensa ”rajoitetun määrän drooneja” Venäjän sotatoimiin.

Rajoitettu määrä? Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky sanoo, että Ukrainan joukot ”ampuvat alas vähintään 10 iranilaista lennokkia joka päivä”.

Chuck Smith oli oikeassa ja niin olimme me muutkin, jotka uskoimme Raamattuun. Iran on ensisijainen uhka Israelille. Raamattu tekee myös selväksi, että Iranin pakkomielle tuhota Israel on lopulta Iranin tuho.

Raamattu oli oikeassa myös jostakin muusta. Venäjä ja Iran (eli Persia) olivat vuosisatojen ajan verivihollisia. Nykyään ne ovat ystäviä, jotka lähentyvät toisiaan päivä päivältä. Raamattu sanoi, että näin tapahtuisi viimeisinä päivinä, ja se tapahtuu nyt.

Read Full Post »