Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Archive for the ‘Pääsiäinen’ Category

ylosnoussutViikko sitten vietimme pääsiäistä, joka on kristittyjen tärkein juhla. Vietämme pääsiäistä sen muistoksi, että silloin Jeesus sovitti ihmiskunnan synnit. Nyt pääsiäisen jälkeisenä aikana puolestaan voimme muistella ylösnoussutta eli kuoleman vallan voittanutta Jeesusta.

Seuraavassa Apostolien tekojen kohdassa Pietari ja Johannes ovat juuri parantaneet ramman miehen.

Pietari alkoi puhua kansalle: ”Israelin miehet, miksi te tätä ihmettelette? Miksi te tuijotatte meitä aivan kuin me omalla voimallamme tai hurskaudellamme olisimme saaneet hänet kävelemään? Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, meidän isiemme Jumala, on kirkastanut palvelijansa Jeesuksen, jonka te kavalsitte ja kielsitte Pilatuksen edessä, kun Pilatus oli päättänyt vapauttaa hänet. Te kielsitte Pyhän ja Vanhurskaan ja pyysitte, että teille annettaisiin murhamies. Elämän ruhtinaan te tapoitte, mutta Jumala herätti hänet kuolleista, ja me olemme sen todistajia. Uskomalla Jeesuksen nimeen on tämä mies, jonka te näette ja tunnette, vahvistunut hänen nimensä kautta. Usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on antanut hänelle täyden terveyden kaikkien teidän nähtenne. Ja nyt, veljet, minä tiedän, että te olette toimineet tietämättömyyttänne, samoin kuin teidän hallitusmiehennekin. Mutta näin Jumala toteutti sen, minkä hän oli ennalta ilmoittanut kaikkien profeettojen suulla: hänen Voideltunsa piti kärsiä. Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois ja että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi teille ennalta määrätyn Voidellun, Jeesuksen.” (Apt 3:12-20)

ristiinnaulittuPalataanpa vielä Jeesuksen sovitustyöhön. Jeesus oli todellinen ihminen, mutta myös tosi Jumala. Hänen ristinkuolemansa kautta Jumala itse otti päälleen rangaistuksen ihmisten synneistä. Tällä Jeesuksen teolla Jumala antoi sovittaa maailman itsensä kanssa. Jeesus otti kantaakseen sen tuomion, joka olisi muutoin meidän osamme.

Jumala itse korjaasi sen synnin rikkoman suhteen, jota ihminen ei voinut korjata. Ja niin Paavali voi kirjoittaa: ”Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa” (Room 8:1).

Jeesus ei tullut tänne maailmaan itsevaltiaana tai ylevänä kuninkaana maallisten hallitsijoiden tavoin. Sen sijaan Hän tuli palvelijan ja orjan muodossa, alennettuna tavallisen ihmisen tasalle, jopa alemmaksi. ”Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei katsonut saaliikseen olla Jumalan kaltainen vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon. Hän tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olemukseltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, aina ristinkuolemaan asti.” (Fil. 2:6-8). Jotta Jumala voisi Hänet myöhemmin korottaa, Hänen oli oltava ensin alhainen. Ja se korottaminen tapahtui Jeesuksen ristinkuoleman ja ylösnousemuksen kautta.

Jos ylösnousemus ei olisi mahdollista, ei meilläkään olisi toivoa, koska Jeesus olisi silloin kuollut turhaan, ja niin ollen hukkuisimme synteihimme. Jeesus todisti jo toimintansa aikana Jumalan eläväksi tekevästä voimasta herättämällä kuolleita. Paavali kirjoittaa: ”Jos olemme panneet toivomme Kristukseen vain tämän elämän ajaksi, olemme kaikista ihmisistä surkuteltavimpia. Mutta nytpä Kristus on herätetty kuolleista, esikoisena kuolemaan nukkuneista.” (1. Kor. 15:19,20).

ylosnoussut_2Erityisesti Jeesuksen ylösnousemus todistaa sen, että Hän on Jumalan Poika. Hänen ylösnousemuksensa nimittäin todistaa sovituksesta: Jumala julisti Jeesuksen sovitustyön päteväksi herättämällä Hänet kuolleista. Samalla Jeesus on ikuisiksi ajoiksi voittanut Saatanan ja kuoleman vallan.

Jeesuksen aikana monet odottivat hänen olevan maallinen kuningas, joka vapauttaa sorretun kansan miehittäjävallan eli Rooman ikeestä. Monet kääntyivät pois Jeesuksen seurasta, kun hän ei ollutkaan tällainen luvattu Messias. Tänäkin päivänä saatetaan Jeesukselta odottaa jotakin muuta kuin mitä Hän todellisuudessa on.

Paavali kuitenkin kirjoittaa korinttilaiskirjeessä: ”Sanoma rististä on hullutusta niille, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima” (1. Kor. 1:18). Todellisuudessa Jumalan voima siis tulee ilmi juuri Jeesuksen pelastustyössä! Roomalaiskirjeessä Paavali sanoo: ”Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima pelastukseksi jokaiselle, joka uskoo, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle” (Room. 1:16).

Ensisijaisesti Jumalan voima on siis evankeliumi – sanoma rististä ja Kristuksesta! Siinä ei ehkä jonkun mielestä ole mitään hohdokasta, mutta se on koko kristillisen elämämme ydin ja pelastuksemme avain. Jeesus on meidän – sinun ja minun ­– Vapahtajamme ja Lunastajamme!

Me kaikki olemme syntisiä, ja synnin palkka on kuolema. Jeesus kuitenkin kuoli puolestamme, ja tämä teon seurauksena Jumala lahjoittaa meille armosta iankaikkisen elämän. (Room. 6:23). Jumala ei halua, että joudumme kadotukseen – Hän haluaa pelastaa meidät kaikki. Pelastukseen kelpaa vain ja ainoastaan, että uskomme Jeesuksen ristin sovitustyön hinnan riittävän maksuksi synneistämme. Mikään muu ei auta meitä – ei edes hyvä elämämme tai hyvät tekomme. Meidän osamme on ottaa tarjottu pelastus uskossa vastaan omalle kohdallemme. Jeesus sanoo: ”Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo, sillä on iankaikkinen elämä” (Joh. 6:47).

Kun otat Jeesuksen vastaan Vapahtajanasi, sen jälkeen mikään ei voi ottaa sinua pois Häneltä – Saatanalla ei ole sinuun enää valtaa. Jeesus itse lupaa: ”Minun lampaani kuulevat minun ääneni. Minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua. Minä annan heille iankaikkisen elämän. He eivät ikinä joudu hukkaan, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Isäni, joka on antanut heidät minulle, on kaikkia muita suurempi, eikä kukaan voi ryöstää heitä Isäni kädestä. Minä ja Isä olemme yhtä.” (Joh. 10:27-30).

Jeesus kutsuu sinua seuraamaan Häntä ja lupaa: ”Sitä, joka tulee minun luokseni, minä en ikinä heitä ulos” (Joh. 6:37).

Hänen seuraamisensa ei poista elämästämme vaikeuksia, sairautta ja kärsimystä, mutta saamme jättää kaikki taakkamme Hänen kannettavakseen. Hän tietää kaikki ahdistuksemme ja murheemme, emmekä ole niiden kanssa yksin. Mooses sanoi seuraavat sanat Joosualle, ja näihin sanoihin saamme mekin turvata: ”Herra itse kulkee sinun edelläsi. Hän on sinun kanssasi; hän ei jätä eikä hylkää sinua. Älä pelkää äläkä säiky.” (5. Moos. 31:8)


Lue myös Raamatunkohtia rohkaisuksi.

Read Full Post »

Jeesus kuoli ristinpuulla syntiemme tähden, jotta meillä olisi iankaikkinen elämä. Ethän hylkää tätä tarjottua pelastusta? Eihän Jeesuksen tarvinnut kärsiä turhaan sinun takiasi? Ota vastaan tämä ilmainen pelastuksen lahja – Jeesuksen sovitustyö!

Jos video alla ei näy, tässä linkki videoon.

Read Full Post »

Savonlinnan tuomiokirkossa on esitetty jo kahtena pääsiäisenä hyvin koskettava näytelmä Pietari hiilivalkealla. Se käsittelee pääsiäisen tapahtumia Pietarin näkökulmasta. Hän tuntee olevansa kaikessa täysin epäonnistunut, mutta saa Jeesukselta armahduksen. (Jos video alla ei näy, tässä linkki videoon.)

Viimeisen aterian jälkeen Jeesus sanoi opetuslapsilleen, että he kaikki tulisivat hylkäämään hänet. Pietari keskeytti Jeesuksen ja sanoi itsevarmasti: ”Vaikka kaikki muut luopuisivat sinusta, minä en koskaan luovu.” Siihen Jeesus vastasi: ”Totisesti: tänä yönä, ennen kuin kukko laulaa, sinä kolmesti kiellät minut.” Pietari uhosi: ”Vaikka minun pitäisi kuolla kanssasi, minä en ikinä sinua kiellä”, ja samaa vakuuttivat muutkin opetuslapset. (Matt. 26:31-35)

Getsemanessa Jeesus joutui kuoleman tuskan valtaan ja halusi opetuslastensa olevan hänen tukenaan: ”… valvokaa minun kanssani.” Mutta miten kävikään? Opetuslapset eivät jaksaneet valvoa. Eikö heillä ollut yhtään sääliä ja myötätuntoa Jeesusta kohtaan? Eivätkö he nähneet, mitä kamppailua Jeesus sisimmässään kävi? Erityisesti Pietarille hän sanoi, että ”Ettekö te edes hetken vertaa jaksaneet valvoa kanssani?”

Ylipapin luona, kun Jeesusta tutkittiin, Pietari istui ulkona hiilivalkean äärellä lämmitellen. Siellä olevat muut ihmiset tunnistivat hänet Jeesuksen seuralaiseksi, mutta vannoen ja vakuuttaen Pietari kolmeen kertaan kielsi tuntevansa Jeesuksen. Samassa kukko lauloi – ja Pietari muisti Jeesuksen sanat. Hän meni ulos ja itki katkerasti.

Voiko joku meistä sanoa, että olisi menetellyt Pietarin sijassa toisin? Olisimmeko jaksaneet valvoa, kun meiltä sitä pyydetään? Olisimmeko tunnustautuneet Jeesuksen seuralaisiksi, vaikka se olisi ehkä johtanut hengenvaaraan? Ainakin minun täytyy myöntää olevani vähintään yhtä kurja opetuslapsi kuin Pietari oli. On helpompaa piilottaa uskonsa kuin tunnustaa se.

Voimme Pietarin lailla mennä ulos ja itkeä katkerasti virheitämme. Samalla saamme uskoa, että Jeesus on kaiken vajavaisuutemme jo sovittanut hirvittävällä ristinkuolemallaan. Hän on meidät ikuisen kuoleman vallasta omakseen lunastanut!

Kolmantena päivänä haudalle menneet naiset näkivät enkelin, joka sanoi heille: ”Älkää pelästykö. Te etsitte Jeesus Nasaretilaista, joka oli ristiinnaulittu. Hän on noussut kuolleista, ei hän ole täällä. Tuossa on paikka, johon hänet pantiin. Menkää nyt sanomaan hänen opetuslapsilleen, myös Pietarille: ’Hän menee teidän edellänne Galileaan. Siellä te näette hänet, niin kuin hän itse teille sanoi.'” (Mark 16:6,7)

Huomaatko – enkelillä oli viesti erityisesti Pietarille! Mitkä ovat mahtaneetkaan olla hänen tunteensa tuossa tilanteessa? Hän oli pettänyt Mestarinsa, joten uskaltaisiko hän enää kohdata Jeesusta? Toisaalta Jeesus elää, joten asia on mahdollista vielä selvittää! Niinpä hän ryntäsi toisen opetuslapsen kanssa haudalle todetakseen, että Jeesus ei ollut siellä – Hän oli noussut ylös!

Myöhemmin Jeesus ilmestyi Pietarille Tiberiaanjärven rannalla; mukana oli muitakin opetuslapsia. He olivat kalastamassa, ja kun Pietari näki rannalla Jeesuksen, hän hyppäsi veteen ja kahlasi Jeesuksen luokse niin pian kuin kykeni. Jeesus kysyi Pietarilta kolme kertaa hieman eri sanoin, että rakastiko Pietari häntä. Kolme kertaa Pietarin oli nöyrryttävä sanomaan, että ”rakastan, Herra, sinä tiedät, että olet minulle rakas”.

Vaikka Pietari oli aiemmin Jeesuksen hyljännyt, Herra antoi hänelle suuren tehtävän: ”Ruoki minun lampaitani.” Pietarista tulikin Jerusalemin seurakunnan johtaja. Näin toteutuivat Jeesuksen paljon aikaisemmin lausumat sanat: ”Ja minä sanon sinulle: Sinä olet Pietari [kallio], ja tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni. Sitä eivät tuonelan portit voita.”

Ajatelkaamme Pietarin esimerkkiä: mies, jolla oli heikko luonne, sai olla kalliona, jolle Kristus perusti seurakuntansa. Pyhän Hengen voima muutti hänet vahvaksi ja rohkeaksi, hän saarnasi voimallisesti, levitti evankeliumia ja teki suuria ihmetekoja. Luepa Apostolien teot, niin näet aivan eri miehen kuin mitä evankeliumien sivuilta löytyy!

Hyvä ystävä, jos tunnet itsesi aivan epäonnistuneeksi, tule Jeesuksen luo! Hän ei ole sinua koskaan hylännyt, vaan tahtoo nostaa sinut jälleen. Olet Jumalalle todella tärkeä ja ainutlaatuinen. Hän katsoo sinua poikansa Jeesuksen sovitustyön kautta, ja näkee sinut omana rakkaana lapsenaan. Hän haluaa ja voi käyttää sinua työssään juuri niin vajavaisena kuin oletkin, sillä Hän on sinut luonut.

Saamme joka päivä jättää pahat ajatuksemme, tekomme ja laiminlyöntimme Jeesukselle. Herralle kiitos, että saamme olla armahdettuja syntisiä!

Read Full Post »

Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Miksi olet kaukana, et auta minua, et kuule valitukseni sanoja? Niinkuin vesi minä olen maahan vuodatettu; kaikki minun luuni ovat irti toisistansa; minun sydämeni on niinkuin vaha, se on sulanut minun rinnassani. Minun voimani on kuivettunut kuin saviastian siru, ja kieleni tarttuu suuni lakeen, ja sinä lasket minut alas kuoleman tomuun. Minä voin lukea kaikki luuni; he katselevat minua ilkkuen; he jakavat keskenänsä minun vaatteeni ja heittävät minun puvustani arpaa. (Ps. 22:1,14,15,17,18)

Onko elämäsi sellaisessa tilanteessa, että vaikka kuinka huudat Jumalan puoleen, taivas vain vaikenee. Kyselet Jumalalta apua elämäsi vaikeuksiin tai päätöksiin, mutta et saa mitään merkkiä – et edes yhtä sanaa ylhäältä. Olosuhteesi on pelkkää kaaosta, eikä Jumala vastaa.

Jeesus huusi ristillä psalmin sanoin: ”Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit?”. Oliko Jumala todella hylännyt rakkaan poikansa?

Kun Jeesus tuskissaan viittasi psalmiin 22, Hän tunsi sen sisällön ja tiesi sen olevan osa Messias-profetiaa – kuvausta Kristuksen ahdistuksesta. Psalmissa kärsivä kääntyy Jumalan puoleen ja saa varmuuden siitä, että Jumala kuitenkin auttaa:

Mutta sinä, Herra, älä ole kaukana, sinä, minun väkevyyteni, riennä avukseni. Vapahda minun sieluni miekasta, minun ainokaiseni koirain kynsistä. Pelasta minut jalopeuran kidasta, villihärkäin sarvista – vastaa minulle. Minä julistan sinun nimeäsi veljilleni, ylistän sinua seurakunnan keskellä. Te, jotka pelkäätte Herraa, ylistäkää häntä. Kunnioittakaa häntä, kaikki Jaakobin siemen, kaikki Israelin siemen, peljätkää häntä. Sillä hän ei halveksi kurjan kärsimystä, ei katso sitä ylen, eikä kätke häneltä kasvojansa, vaan kuulee hänen avuksihuutonsa. (Ps. 22:19-24)

Jeesus tiesi, että Jumala on hänen pelastajansa. Niinpä Hän saattoi turvallisin mielin huutaa: ”Isä, sinun käsiisi minä annan henkeni” (Luuk. 23:46). Jeesus jätti elämänsä parhaisiin mahdollisiin käsiin.

Ahdistettu ystäväni: kun olet Jumalan puoleen huutanut, Hän on sinua kuullut, vaikka ei siltä näyttäisi tai tuntuisikaan. Hän ei sinua hylkää, sillä ”Vanhurskaat huutavat, ja Herra kuulee ja vapahtaa heidät kaikista heidän ahdistuksistansa. Monta on vanhurskaalla kärsimystä, mutta Herra vapahtaa hänet niistä kaikista.” (Ps. 34:17,19). ”… hän kääntyy niiden rukouksen puoleen, jotka ovat kaikkensa menettäneet, eikä enää heidän rukoustansa hylkää” (Ps. 102:17).

Read Full Post »

Vietämme nyt ihmiskunnan tärkeintä juhlaa, pääsiäistä. Profeetta Jesaja ennusti pääsiäisen tapahtumat jo 700 vuotta ennen Jeesuksen syntymää (Jes. 53):

1 Kuka uskoo meidän saarnamme, kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan?
2 Hän kasvoi Herran edessä niinkuin vesa, niinkuin juuri kuivasta maasta. Ei ollut hänellä vartta eikä kauneutta; me näimme hänet, mutta ei ollut hänellä muotoa, johon me olisimme mielistyneet.
3 Hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet.
4 Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana,
5 mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut.
6 Me vaelsimme kaikki eksyksissä niinkuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme.
7 Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen eikä suutansa avannut; niinkuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niinkuin lammas, joka on ääneti keritsijäinsä edessä, niin ei hän suutansa avannut.
8 Ahdistettuna ja tuomittuna hänet otettiin pois, mutta kuka hänen polvikunnastaan sitä ajatteli? Sillä hänet temmattiin pois elävien maasta; minun kansani rikkomuksen tähden kohtasi rangaistus häntä.
9 Hänelle annettiin hauta jumalattomain joukossa; mutta rikkaan tykö hän tuli kuoltuansa, sillä hän ei ollut vääryyttä tehnyt eikä petosta ollut hänen suussansa.
10 Mutta Herra näki hyväksi runnella häntä, lyödä hänet sairaudella. Jos sinä panet hänen sielunsa vikauhriksi, saa hän nähdä jälkeläisiä ja elää kauan, ja Herran tahto toteutuu hänen kauttansa.
11 Sielunsa vaivan tähden hän saa nähdä sen ja tulee ravituksi. Tuntemuksensa kautta hän, minun vanhurskas palvelijani, vanhurskauttaa monet, sälyttäen päällensä heidän pahat tekonsa.
12 Sentähden minä jaan hänelle osan suurten joukossa, ja väkevien kanssa hän saalista jakaa; sillä hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemaan, ja hänet luettiin pahantekijäin joukkoon, hän kantoi monien synnit, ja hän rukoili pahantekijäin puolesta.

Jeesus antoi itsensä uhriksi meidän puolestamme, jotta meillä olisi iankaikkinen elämä. Juutalaiset surmauttivat Jeesuksen, mutta heidän omat pyhät kirjoituksensakin toteavat tuosta ajankohdasta, että ”sovitusuhrit menettivät silloin voimansa”. Muut uhrit ovat tarpeettomia, sillä Jeesus on ainutkertainen uhrikaritsa. Vanhan liiton aika vaihtui Uuden liiton aikaan. Merkiksi siitä Jumala repi halki temppelin esiripun, koska sitä ei enää tarvittu. Meillä on pääsy Hänen kasvojensa eteen Jeesuksen Kristuksen kautta (Hepr. 10:19-20).

Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut!

Read Full Post »

Tätä kirjoitettaessa vietetään kristikunnan tärkeintä juhlaa – pääsiäistä. Toki joulu on tärkeä, sillä sitähän vietetään Jeesuksen syntymän muistoksi. Mutta pelkkä Jeesuksen syntymä ja elämä ei olisi toteuttanut Jumalan suunnitelmaa ihmiskunnan hyväksi.

Muistamme kertomuksen Aabrahamista, kuinka Jumala koetteli hänen uskollisuuttaan: Ja hän sanoi: ”Ota Iisak, ainokainen poikasi, jota rakastat, ja mene Moorian  maahan ja uhraa hänet siellä polttouhriksi vuorella, jonka minä sinulle sanon” (1. Moos. 22:2). Varmasti raskain sydämin, mutta kuuliaisena Jumalalle Aabraham totteli. Hän meni vuorelle, rakensi alttarin ja sitoi Iisakin alttarin halkojen päälle. Juuri kun Aabraham oli tarttunut veitseen teurastaakseen poikansa, Herran enkeli huusi hänelle taivaasta: ”…Älä satuta kättäsi poikaan äläkä tee hänelle mitään, sillä nyt minä tiedän, että sinä pelkäät Jumalaa, kun et kieltänyt minulta ainokaista poikaasi” (1. Moos. 22:12).

Jumala on ihmeellisessä viisaudessaan suunnitellut tuonkin tapahtuman, vaikka se tuntuu hirvittävän julmalta ja epäinhimilliseltä. Mitä ovatkaan olleet Aabrahamin tunteet, kun hän on astellut kohti vuorta rakkaan poikansa kanssa; pojan, jota hän niin hartaasti ja pitkään oli odottanut. Ja mitkä olivat Iisakin tunteet, kun hän huomaa yhtäkkiä olevansa rakkaan isänsä hylkäämänä. Jumala antoi tuon tapahtua, jotta voisimme samaistua ihmisinä ihmisiin ja tuntea ne suuret tunteet, jotka tuohon hetkeen liittyivät.

Jumalan suunnitelma oli, että Hän uhraa kaikkein rakkaimpansa – Jeesuksen – meidän syntiemme sovitukseksi. Jumalan tuska on ollut yhtä todellista kuin Aabrahamin. Samoin Jeesuksen tuska, kun hän huusi ristillä: Jumalani, Jumalani miksi minut hylkäsit? (Matt. 27:46)

Jumalan täytyi uhrata poikansa, jotta meillä olisi elämä. Me emme pysty pelastamaan itseämme hyvillä teoillamme, sillä olemme pahuutta täynnä – kaikki ihmiset. Mutta onneksi Jeesuksen Golgatalla maahan vuotaneessa veressä meillä on voitto kuoleman vallasta!

Golgatan veressä voima on,
voima niin siunattu verraton.
Pyhässä veressä Jeesuksen voima on suuri ja ihmeellinen.
Golgatan veressä voima on,
voima niin siunattu verraton.

Veri voi puhdistaa syntisen,
veri voi uudistaa jokaisen.
Pyhässä veressä Jeesuksen voima on suuri ja ihmeellinen.
Veri voi puhdistaa syntisen,
veri voi uudistaa jokaisen.

Väsyneet kulkijat  tulla saa,
sairaat ja heikot hän parantaa.
Pyhässä veressä Jeesuksen,
voima on suuri ja ihmeellinen.
Väsyneet kulkijat tulla saa, sairaat ja heikot Hän parantaa.

Karitsan häihin jo kutsu soi,
Karitsan häät kohta alkaa, voi.
Pyhässä veressä Jeesuksen,
voima on suuri ja ihmeellinen.
Karitsan häihin jo kutsu soi,
Karitsan häät kohta alkaa, voi.

– Sanat: Vilho Rantanen –

Ota tuo Jeesuksen valmis pelastustyö vastaan omalla kohdallasi. Tartu siihen pelastusrenkaaseen, jonka Jumala on meille antanut – tartu Jeesukseen. Kuka ikinä Hänen puoleensa kääntyy, se saa avun. ”Ja minä annan heille iankaikkisen elämän, ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni” (Joh. 10:28).

Tässä vielä muutama säe Pro Fiden aina ajankohtaisesta laulusta ”Hän muutti kaiken”:

Kun painoi synnin taakat tuntoani
niin silloin muistin Jeesus yksin voi
anteeksi antaa synnit armossansa
ja johtaa tiellään taivaan valkamaan.

Oi ystävä, nyt anna Jeesukselle
sun elämäsi aivan kokonaan´.
Et löydä maailmasta sielun rauhaa,
sen luona Jeesuksen saat omistaa.

Hän muutti kaiken, Hän muutti kaiken,
mun Jeesukseni muutti mun.
Hän muutti kaiken, Hän muutti kaiken,
mun Jeesukseni muutti mun.

Jeesus kuoli syntimme tähden, mutta kuolemalla ei ollut Häneen lopullista valtaa. Niinpä Jeesus nousi kolmantena päivänä ylös kuolleista. Saamme siis iloita: Jeesus elää!

Read Full Post »