Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Posts Tagged ‘lähetysjärjestöt’

Terveisiä Kansanlähetyspäiviltä Kankaanpäästä!

Viikonvaihteessa järjestetyt Kansanlähetyspäivät olivat anniltaan todella ravitsevat! On ilo kuulla julistusta, joka kumpuaa Raamatun sanasta ja jonka keskipisteenä on Kristus.

Useassa puheenvuorossa tuotiin esille huoli kirkon tämänhetkisestä tilasta, jossa kirkko on ryhtynyt toimimaan oman tunnustuksensa ja Raamatun vastaisesti. Niilo Räsänen ilmaisi asian näin: ”Kirkko on tähän asti seisonut vahvalla Jumalan sanan perustuksella, mutta nyt tätä perustusta on haluttu horjuttaa. Kirkon perustus on ollut Jumalan sanassa, mutta nyt itse Jumalan sana on asetettu kyseenalaiseksi.” Lue koko puhe! Moni puhuja muistuttikin kiusaajan sanoista: ”Onko Jumala todella sanonut?” Paholainen kun yrittää edelleenkin asettaa Jumalan sanan kyseenalaiseksi.

Samoin useaan kertaan todettiin, että jos jokin asia – vaikkapa laki – on Raamatun sanan vastainen, tulee ensisijaisesti totella Raamattua. Päivi Räsänen totesi erinomaisessa puheessaan, että ”Kaikilla meillä on varmasti tullut eteen tilanteita, joissa joudumme miettimään, rohkenemmeko toimia vastoin yleistä mielipidettä tai normia, porukan painetta tai joskus jopa lakia, jos nämä ovat Jumalan sanan vastaisia. Apostolien teoissa kerrotaan tilanne, jossa viranomaiset kielsivät apostoleja saarnaamasta Jeesuksesta. Silloin apostoli Pietari ja muut apostolit sanoivat: ’Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä’ (Ap.t. 5:29). He jatkoivat työtään kielloista huolimatta.” Lue koko puhe.

Leif Nummela antoi ymmärtää, että nyt olisi lähetysväen aika herätä ja olla valppaana: ”Harhaoppeja Jumalasta ja ihmisestä ei kehittele maailma, vaan kautta historian ne ovat tulleet kirkon sisältä. Näin on aina ollut. Kun luovutaan Jumalan sanasta ja aletaan opin ja etiikan perustana pitää muuta kuin Raamatun sanaa, kehitellään harhaoppeja. Tilanne on vakava silloin, kun vastoin Raamatun käskyä herätyskristillisyyden sydänmailla lähetysväen keskuudessa voidaan lähettää lähetystyöhön vastoin Jumalan sanaa pari, joka elää Jumalan sanan vastaisessa suhteessa. Ongelma on se – ei se että olisimme parempia – vaan se, että mitä Jumalan sana sanoo, ei enää päde käytännössä vaan se lähetysväki, joka on vuodet kantanut rukouksillaan ja uhreillaan tätä työtä, se vain istuu ja hyväksyy sen että toimitaan Jumalan sanan vastaisesti. Jos me joskus teemme saman, niin lähtekää ulos tästä teltasta! Kun sanon tämän, painotan, etten tee kirkkopolitiikkaa.” Lue kooste Nummelan raamattutunnista.

Myös lähetysjohtaja Mika Tuovinen on sanonut eri yhteyksissä selkeästi, että Kansanlähetys ei luovu periaatteistaan eli Raamatun totuudesta. Tämä silläkin uhalla, että joissakin etelän suurissa seurakunnissa seurataan tarkasti eri lähetysjärjestöjen kaikkia sanomisia. Kansanlähetys allekirjoitti keväällä lähetysjärjestöjen ja kirkon välisen perussopimuksen. Siinä lähetysjärjestöt sitoutuvat toiminaan kirkon tunnustuksen mukaisesti ja noudattamaan kirkon päätöksiä ja lähetysstrategiaa. ”Kansanlähetyksessä harkitsemme perussopimuksen irtisanomista, jos itsenäisyytemme joutuu vaaraan tai meitä vaaditaan toimimaan arvojamme vastaan”, Mika Tuovinen sanoi Kansanlähetyspäivillä. Lue Tuovisen ajankohtaiskatsaus.

On kunnioitettavaa suoraselkäisyyttä ja luottamusta Jumalaa kohtaan, että taloudellisenkaan uhan edessä ei luovuta totuudesta. Jumala on uskollinen ja tulee pitämään omistaan huolen!

Kun joissakin maissa Jeesuksen seuraaminen voi maksaa hengen, Suomessa on tilanne vain se, että ei ehkä saa jotain virkaa tai lähetysvaroja, tai voidaan nimitellä rikolliseksi tai joillakin muilla rumilla sanoilla, totesi Leif Nummela jatkaen: ”Mitä ensimmäisistä kristityistä sanottiin: ne syö lapsia. Heistä puhuttiin valheellisesti. Ei meidän tarvitse kuunnella syytöksiä, koska ne ovat ihan tolkuttomia. Iloitaan, että tästä teltasta saadaan lähteä viemään evankeliumia, puhdasta vettä, hyvää sanomaa Jeesuksen sovitustyöstä. Se on valtava ilon aihe.

Edellä oli vain oma kapea poimintani päivien annista. Suosittelen lämpimästi lukemaan mainitsemani linkit – niissä on hyvää hengellistä ravintoa!

Lisäys 12.7.2013

Päivi Räsäsen puheen lain noudattamista käsitelleestä kohdasta on noussut kohu ja kirkosta eroaminen on kasvanut tämän seurauksena. Arkkipiispa ja jotkut piispat ovat sanoneet, että kyseessä ei ole kirkon kanta, vaan yksittäisen henkilön kannanotto.

Mitä kirkko itse sanoo asiasta? Päivi Räsänen viittaa blogissaan kirkossa virallisesti käytössä olevaan kirkkokäsikirjaan, jossa sanotaan seuraavasti:

Kahden valtakunnan kansalaisena

Kristityn oikea isänmaa on taivaassa. Kuitenkin hän on samalla maallisen yhteiskunnan jäsen ja vastuussa siitä. Kristityt rukoilevat valtiovallan puolesta ja noudattavat sen lakeja ja velvoitteita. Yhteiskunta kuuluu Jumalan asettamaan elämänjärjestykseen, joka suojelee ja palvelee ihmiselämää. Maallinen esivalta saattaa kuitenkin irtaantua Jumalasta. Silloin syntyy tilanteita, jolloin se toimii Jumalan tahtoa vastaan loukkaamalla ihmisarvoa tai estämällä evankeliumin vapautta. Tällöin kristittyjen pitää sekä yksilöinä että yhteisönä seurata Jumalan sanaan sidotun omantunnon ääntä. (Evankeliumikirja, 24. sunnuntai helluntaista)

Näin opetetaan oikein ja Raamatun mukaisessa hengessä. Päivi Räsänenkin on puhunut vain sitä, mitä kirkko on aina opettanut. Nyt vain on todettava, että kirkko on luopumassa Jumalan sanasta ja yrittää kaikessa mukautua tämän ajan virtauksiin. Luulen, että pikkuhiljaa kirkkokäsikirjasta pyritään poistamaan tuokin kohta. Käytännössä se voisi tapahtua nopeastikin, kun kirkollisia päättäviä elimiä – kuten kirkolliskokousta – miehittävät yhä enenevässä määrin liberaalit suuntaukset. Nyt on todellinen rukouksen aika, että Suomen ev.lut. kirkko säilyisi puhtaana näistä vastavoimista.

Lue Kalle Väätäisen asiaan liittyvä kirjoitus Päivi Räsänen minkä teit?

Lue Petri Paavolan hyvä analyysi Päivi Räsäsen puheesta.

Lue myös Maaseudun Tulevaisuuden päätoimittajan Lauri Kontron kirjoitus!

Read Full Post »

Suomen ev.lut. kirkon nuoret tukenaan muutama herätysliike sekä kaksi muuta kristillistä järjestöä järjestivät Älä alistu! -kampanjan. Videolla kaksikymppinen Anni kertoo oman tarinansa, miten hän uskoon tultuaan vapautui biseksuaalisuudesta. (Jos video alla ei näy, tässä linkki videoon.)

Kampanjasivulla todetaan: ”…lähdemme siitä, ettei ajan henkeen pidä mukautua. Haluamme kannustaa ja rohkaista juuri sinua etsimään kestäviä ratkaisuja elämäsi suuriin kysymyksiin yleisen mielipiteen sijaan Raamatusta.” ”Onko se vapautta, että saat tehdä juuri niitä valintoja, joita ympäristösi haluaakin sinun tekevän? Onko se vapautta, että yleinen mielipide on yhtä kuin totuus?”

Kuten olemme tiedotusvälineistä lukeneet ja kuulleet, niin videosta on noussut suuri kohu. Usea piispa arkkipiispan johdolla on sanoutunut kampanjan sanomasta irti, ja herätysliikkeitä on uhattu jopa rahoituksen lopettamisella. Kansanlähetyksen lähetysjohtaja Timo Rämä sanookin aiheellisesti: ”Pahalta tuntuu, että vakaumuksen ja mielipiteiden takia aletaan kiristää rahalla.” Onpa kampanjasta tehty kantelu neljään tuomiokapituliinkin.

Tätä on nimitetty jopa vihakampanjaksi. Itse en tosin löytänyt videolta pienintäkään vihaa – sen sijaan vastustajien kommentit ovat olleet jopa äärimmäisen vihamielisiä. Tässä ajassa vaikuttava antikristillinen henki kääntää kaiken päälaelleen: hyvä on pahaa, ja paha on hyvää.

Kampanjan järjestäjät toteavat, että ”Kampanjan tarkoituksena ei ole ollut syyllistää ketään homoseksuaalisesta taipumuksesta. Pyrimme tukemaan niitä, jotka kamppailevat samanlaisten kysymysten kanssa kuin nuortenmedia Nuotan videolla esiintyvä Anni. Tähän täytyy jo sananvapaudenkin vuoksi olla oikeus.” Nyt sen sijaan halutaan vaientaa kirkossamme kaikki sellaiset tahot, jotka vielä pyrkivät pitämään Raamatun mukaista arvomaailmaa esillä.

On hyvä, että vielä löytyy heitä , jotka pitävät niiden ihmisten puolta, jotka kipuilevat seksuaalisen rikkinäisyytensä kanssa ja haluaisivat elää Jumalan tahdon mukaista elämää. Kirkon reaktio ihmetyttää suuresti, sillä kampanja oli linjassa viimesyksyisen kirkolliskokouksen  perustevaliokunnan mietinnön kanssa, jossa todettiin: ”Osa (homoseksuaaleista) pitää oikeana elää pidättyvyydessä. Jotkut tahtovat pyrkiä vapaaehtoisen terapian ja sitoutuneen vertaistuen avulla sisäiseen muutosprosessiin. Tärkeää on, että ketään ei leimata eikä eristetä, vaan jokaisen oikeutta toimia omantuntonsa pohjalta kunnioitetaan.” Tai toisaalta piispojen reaktio ei ihmetytä, sillä nyt halutaan olla samalla tavalla rähmällään median ja suuren yleisön edessä kuin syksyn kirkolliskokouksessa. Jäsenkato kirkosta halutaan estää hinnalla millä hyvänsä – olkoonpa omat puheet ristiriidassa keskenään miten paljon tahansa.

Kirkon linja piispojen johdolla on tuuliajolla senkin suhteen, mitä tulee suhtautumisesta omiin, yhteisesti sovittuihin periaatteisiin. Kirkkojärjestyksessä nimittäin sanotaan: ”Kirkko pitää korkeimpana ohjeenaan sitä tunnustuskirjojen periaatetta, että kaikkea oppia kirkossa on tutkittava ja arvioitava Jumalan pyhä sanan mukaan.” Valitettavasti Suomen kirkko on piispojen johdolla sanoutunut irti tästä kohdasta, kun ei pidä Raamattua ohjenuoranaan. Mitä silloin voi Raamattuun yhä nojaava seurakuntalainen tehdä? Siihen antaa vastauksen eräs kohta Augsburgin tunnustuksesta, johon luterilainen kirkkomme on niin ikään sitoutunut: ”… evankeliumihan opettaa iankaikkista sydämen vanhurskautta. Se ei kumoa valtiota eikä perhettä, vaan vaatii nimenomaan, että ne on säilytettävä jumalallisina järjestyksinä ja että rakkautta tulee harjoittaa näiden järjestysten puitteissa. Sen tähden kristittyjen tulee välttämättä totella esivaltaansa ja sen lakeja, mikäli ne eivät käske tekemään syntiä, sillä siinä tapauksessa heidän tulee totella enemmän Jumalaa kuin ihmisiä (Apt. 5:29).”

Kun esivalta, kuten kirkkomme johto, ryhtyy toimimaan Jumalan sanan vastaisesti, emme saa mennä samaan henkeen mukaan. Timo Rämä toteaakin: ”Onko yhteiskuntamme ja kirkkomme todella tällainen, että ruvetaan kiristämään rahoilla, kun ollaan tällaisesta asiasta eri mieltä? Kaiken lisäksi me olemme sillä kannalla kuin kirkko on aina ollut tähän saakka. Me emme voi sellaisen kiristyksen edessä taipua. Meillä pitää olla rohkeutta ajatella, että Jumala kyllä hoitaa meidän asian.”

Näin se on! Suomen evankelisluterilainen kirkko muuttuu ajan paineessa, mutta Jumalan sana ei koskaan muutu. Älä siis alistu tämän maailman alkeisvoimille! ”Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella, pitäytyen ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin eikä Kristukseen” (Kol. 2:8).

Lisäys 29.9.2011:

Älä alistu! -videosta ja kampanjan nettisivun uutisesta tehtiin kaksi kantelua maaliskuussa Julkisen sanan neuvostoon. Nyt neuvosto on antanut asiassa vapauttavan päätöksen: ”Sekä [videolla esiintyvä] Anni että sivuston ylläpitäjä toivat julki omaa käsitystään Raamatusta, mihin heillä on oikeus. Yleisön tulee sananvapauden nimissä sietää myös sellaisia näkemyksiä, jotka ovat ristiriidassa oman elämänkatsomuksen kanssa… Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Nuotta ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.”

Lue koko päätös.

Read Full Post »