Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Posts Tagged ‘rukousvastaukset’

Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Miksi olet kaukana, et auta minua, et kuule valitukseni sanoja? Niinkuin vesi minä olen maahan vuodatettu; kaikki minun luuni ovat irti toisistansa; minun sydämeni on niinkuin vaha, se on sulanut minun rinnassani. Minun voimani on kuivettunut kuin saviastian siru, ja kieleni tarttuu suuni lakeen, ja sinä lasket minut alas kuoleman tomuun. Minä voin lukea kaikki luuni; he katselevat minua ilkkuen; he jakavat keskenänsä minun vaatteeni ja heittävät minun puvustani arpaa. (Ps. 22:1,14,15,17,18)

Onko elämäsi sellaisessa tilanteessa, että vaikka kuinka huudat Jumalan puoleen, taivas vain vaikenee. Kyselet Jumalalta apua elämäsi vaikeuksiin tai päätöksiin, mutta et saa mitään merkkiä – et edes yhtä sanaa ylhäältä. Olosuhteesi on pelkkää kaaosta, eikä Jumala vastaa.

Jeesus huusi ristillä psalmin sanoin: ”Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit?”. Oliko Jumala todella hylännyt rakkaan poikansa?

Kun Jeesus tuskissaan viittasi psalmiin 22, Hän tunsi sen sisällön ja tiesi sen olevan osa Messias-profetiaa – kuvausta Kristuksen ahdistuksesta. Psalmissa kärsivä kääntyy Jumalan puoleen ja saa varmuuden siitä, että Jumala kuitenkin auttaa:

Mutta sinä, Herra, älä ole kaukana, sinä, minun väkevyyteni, riennä avukseni. Vapahda minun sieluni miekasta, minun ainokaiseni koirain kynsistä. Pelasta minut jalopeuran kidasta, villihärkäin sarvista – vastaa minulle. Minä julistan sinun nimeäsi veljilleni, ylistän sinua seurakunnan keskellä. Te, jotka pelkäätte Herraa, ylistäkää häntä. Kunnioittakaa häntä, kaikki Jaakobin siemen, kaikki Israelin siemen, peljätkää häntä. Sillä hän ei halveksi kurjan kärsimystä, ei katso sitä ylen, eikä kätke häneltä kasvojansa, vaan kuulee hänen avuksihuutonsa. (Ps. 22:19-24)

Jeesus tiesi, että Jumala on hänen pelastajansa. Niinpä Hän saattoi turvallisin mielin huutaa: ”Isä, sinun käsiisi minä annan henkeni” (Luuk. 23:46). Jeesus jätti elämänsä parhaisiin mahdollisiin käsiin.

Ahdistettu ystäväni: kun olet Jumalan puoleen huutanut, Hän on sinua kuullut, vaikka ei siltä näyttäisi tai tuntuisikaan. Hän ei sinua hylkää, sillä ”Vanhurskaat huutavat, ja Herra kuulee ja vapahtaa heidät kaikista heidän ahdistuksistansa. Monta on vanhurskaalla kärsimystä, mutta Herra vapahtaa hänet niistä kaikista.” (Ps. 34:17,19). ”… hän kääntyy niiden rukouksen puoleen, jotka ovat kaikkensa menettäneet, eikä enää heidän rukoustansa hylkää” (Ps. 102:17).

Read Full Post »

Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel (Jes. 7:14).

… Jumala lähetti enkeli Gabrielin Galilean kaupunkiin, jonka nimi on Nasaret, neitsyen tykö, joka oli kihlattu Joosef nimiselle miehelle Daavidin suvusta; ja neitsyen nimi oli Maria … Niin enkeli sanoi hänelle: ”Älä pelkää, Maria; sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä. Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus. Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen, ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti, ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua oleman.” (Luuk. 1:26-33)

… hänelle ilmestyi unessa Herran enkeli, joka sanoi: ”Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa tykösi Mariaa, vaimoasi; sillä se, mikä hänessä on siinnyt, on Pyhästä Hengestä. Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä.” Tämä kaikki on tapahtunut, että kävisi toteen, minkä Herra on puhunut profeetan kautta, joka sanoo: ”Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja tälle on annettava nimi Immanuel”, mikä käännettynä on: Jumala meidän kanssamme. (Matt. 1:20-23)

Jumala itse Jeesuksessa syntyi kerran ihmiseksi tänne pimeään maailmaan. Jeesus oli tosi ihminen, mutta myös tosi Jumala. Hän eli täällä sovittaakseen rikkomuksemme ristinkuolemallaan, mutta myös osoittaakseen meille, että tietää kaikki ihmiselämän vaikeudet.

Tässä ajassa on paljon kärsimystä ja ahdistusta, ja yhä enemmän uskovilla. On vakavia sairauksia, työttömyyttä, ongelmia perheessä uskosta osattomien lasten ja puolison kanssa. Missä ajassa oikein elämme?

Elämme lopunaikaa, jossa saatana saa lisää valtaa väliaikaisesti. Osa näistä vaikeuksista voikin olla saatanan hyökkäyksiä meitä kohtaan. Toiset niistä voivat olla Jumalan antamia koetuksia. Paavali kirjoittaa: ”Rakkaani, älkää oudoksuko sitä hellettä, jossa olette ja joka on teille koetukseksi, ikäänkuin teille tapahtuisi jotakin outoa, vaan iloitkaa, sitä myöten kuin olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä, että te myös hänen kirkkautensa ilmestymisessä saisitte iloita ja riemuita” (1. Piet. 4:12-13).

Nyt lopunajassa Jeesus tahtoo muistuttaa meitä, että aikaa on vähän – turva ei löydy tästä maailmasta vaan yksin Hänestä. Kun perheongelmiisi, sairauteesi tai talousvaikeuksiisi ei löydy lääkettä tästä ajasta, käänny Hänen puoleensa! Jeesus antaa toivon, Hän antaa uuden alun mahdollisuuden, Hän antaa vastauksen.

Olet jo ehkä kantanutkin asiaasi Herran eteen uupumiseen asti, mutta vastausta ei tahdo kuulua. Koen, että Herra tahtoo nyt erityisesti kutsua meitä kaikkia kantamaan toistemme taakkoja. Nyt jos koskaan on aika käydä hellittämättömään rukoukseen toistemme puolesta. Kun lääkärit eivät voi enää parantaa, tai ihmissuhteet ovat toivottomassa umpikujassa, Jeesus kyllä voi auttaa! Tätä Hän tahtoo nyt meille muistuttaa – Hän tahtoo vetää meitä kaikkia rukoukseen, vaikka itsellä ei vaikeuksia olisikaan.

Paavali jos kuka sai kärsiä eri tavoin, ja hän ymmärsi niiden tarkoituksen: ”Sentähden minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin, Kristuksen tähden; sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä” (2. Kor. 12:10). Jumalan voima tulee täydelliseksi vasta ahdistusten kautta.

Oletko tilanteessa, josta ei ole inhimillistä ulospääsyä? Usko mitä nyt sinulle sanon Jeesuksen nimessä: Hän on kuullut rukouksesi, ja Hän tahtoo auttaa. Vuodata koko sydämesi, kaikki asiasi Hänelle – jätä ne Hänen hoidettavakseen. Hän on elänyt ihmisenä täällä maan päällä ja tietää rajallisuutemme. Hän ei särjettyä ruokoa muserra (Jes. 42:3).

Jumala pystyi saattamaan Jeesuksen äidin raskaaksi Pyhän Hengen vaikutuksesta, ja samoin Jumala pystyy luomaan sinunkin elämäsi uudeksi. Usko Häneen!

Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus, ja hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas. (Jes. 9:5)

Tule Herra Jeesus!

Read Full Post »

Kotimaa-lehdessä 3.6.11 kerrottiin vasta julkaistusta tutkimuksesta ”Helsingin uskonnot”. Tutkijat yllättyivät erityisesti uuskarismaattisuuden kasvusta. Kuten aiemmin kirjoitin artikkelissa  Vanhan ajan usko riittää, niin tässäkin tutkimuksessa todettiin, että ”omakohtaisen hengellisen kokemuksen etsiminen näkyy tavalla tai toisella kaikissa uusissa virtauksissa”.

Omassa hengellisessä elämässäni kaipasin jossain vaiheessa kovastikin kokemuksia. Muistan rukoilleeni usein jotenkin tähän tapaan: ”Herra, anna minun kokea jotain sellaista, että tiedän varmasti, että Sinä olet olemassa, ja että tämä hengellinen elämäni ei olisi niin kuivaa.” Jälkeenpäin olen ollut kiitollinen Jumalalle, että Hän ei antanut minulle sellaisia kokemuksia, joita jotkut ovat saaneet niitä janotessaan. Esimerkiksi Rodney Howard-Browne vaati Jumalalta, että ”Joko sinä tulet tänne alas tai minä nousen sinne ja kosketan sinua.” Sen seurauksena hän alkoi nauraa hillittömästi ja tunsi ruumiinsa olevan kuin tulessa. Tätä ”taivaallista sähkövirtaa” hän on jakanut siitä lähtien muillekin. Howard-Brownea, joka kutsuu itseään Pyhän Hengen baarimikoksi, pidetäänkin henkilönä, jonka vaikutuksesta uuskarismaattisuus (äärikarismaattisuus) alkoi.

Noin 6-7 vuotta sitten Jumala puuttui elämääni merkillisellä tavalla. Sen jälkeen olen oppinut Jumalasta ja hengellisistä asioista enemmän kuin useina vuosikymmeninä ennen sitä. En edes tarkasti osaa kuvata sitä, miten Jumala muutti elämäni. Talous ja toimeentulo oli turvattu, elämä oli kaikin puolin mallillaan, mutta Jumala oli jäänyt taka-alalle. Moni asia vain ajautui siihen pisteeseen, että oli pakko kääntyä Hänen puoleensa ja pyytää apua. Katkeruus jäi taka-alalle ja aloin rukoilla noiden vaikeiden asioiden puolesta. Parin kuukauden päästä asiat alkoivat muuttua ja vajaan vuoden sisällä moni isokin asia oli muuttunut aivan täysin. Sen jälkeenkin olen saanut kokea hyvin monta kertaa todellisia rukousvastauksia – isoja ja pieniä, joista olen Hänelle kiitollinen. Tiedän varmaakin varmemmin, että Hän on, elää ja vaikuttaa!

Jumalan läsnäolo täyttää elämäni. Se ei ole sähkövirtaa tai muita yliluonnollisia tuntemuksia. Jumala tulee lähelle siinä, että saan turvautua Häneen kaikessa syntisyydessäni, pyytää rikkomuksiani anteeksi ja jatkaa taas vaellustani puhdistetulla sydämellä. Minulla on syvä rauha ja varmuus siitä, että Hän auttaa ja on mukana kaikissa elämän vaikeuksissa; Hän ei koskaan jätä pulaan ketään, joka Hänen puoleensa huutaa. Aivan varmasti Hän antaa jokapäiväisen leipämme – Hän antaa toimeentulon ja täyttää välttämättömät tarpeemme, kun sitä Häneltä pyydämme.

Tässä pari linkkiä, joista löydät Raamatun lupauksia Jumalan avusta:

Meitä uskovia ei ole kutsuttu kulkemaan mitään helppoa tietä – se ei ole menestyksen tie vaan menetyksen tie. Jumalan koulussa meiltä usein riisutaan pois kaikki omavoimaisuus niin, että meidän on pakko luottaa kaikessa vain Häneen. Tunnen monia lähellä Herraa olevia ihmisiä, joita Jumala puhdistaa kuin parasta kultaa. Jumala kysyy heiltä: ”Luotatko vieläkin minuun kaiken tämän keskellä?”. Kun he tyytyvät elämässään täysin Jumalan tahtoon, he astuvat ahjosta entistä kestävämpinä ja täynnä luottamusta Häneen.

Pyhä Henki liikkuu hiljaisen tuulen lailla siellä missä julistetaan ristiinnaulittua Kristusta. Sellaista julistusta kuunnellessani kyyneleet valuvat poskilleni ja koen valtavan Pyhän Hengen läsnäolon. Sen parempaa kokemusta en voisi kaivata – siinä on Jeesus lähellä minuakin syntistä. Se kaikki mitä olen kokenut, on täyttänyt täysin aikaisemman kaipuuni hengellisistä kokemuksista.

Voi kunpa niin monen saisivat kokea todellisen Jeesuksen läsnäolon! Seppä Högman sanoi aikoinaan Paavo Ruotsalaiselle: ”Yksi sinulta puuttuu ja sen mukana kaikki”.  Tuo kaikki on Jeesuksen Kristuksen sisäinen tunteminen. Uskonnolliset tunteet ja hurmoksellisuus ovat helposti vain pinnallisia; ne ovat hengellistä viihdykettä auttamatta ihmisen sisintä. Paavo Ruotsalainenkin tajusi lopulta, että Jumalan voi kohdata sellaisena kuin on – syntisenä. Jumala ei ketään hylkää, joka Häntä katuen lähestyy. Hän on armahtava ja rakastava Isä.

Jumalalta ei voi salata mitään. Kaikki, mikä on luotu, on avointa ja alastonta hänelle, jolle meidän on tehtävä tili. Koska meillä siis on suuri ylipappi, joka on kulkenut läpi taivaiden, Jeesus, Jumalan Poika, pysykäämme tässä tunnustuksessa. Meidän ylipappimmehan jos kukaan kykenee ymmärtämään vajavuuksiamme, sillä häntä on koeteltu kaikessa samalla tavoin kuin meitäkin koetellaan; hän vain ei langennut syntiin. Astukaamme sen tähden rohkeasti armon valtaistuimen eteen, jotta saisimme armoa ja laupeutta, löytäisimme avun silloin kun sitä tarvitsemme. (Hepr. 4:13-16)

Etsi Jeesusta, niin saat osaksesi sellaiset todelliset hengelliset kokemukset, jotka kantavat sinua päivästä toiseen. Löydät Ystävän, jonka kanssa voit jakaa elämäsi ilot ja surut. Saat kokea tässä levottomassa ajassa valtavaa rauhaa, josta tiedät varmasti, että Jumala on kaikessa turvanasi. Vaikka sinua vainottaisiin Hänen nimensä tähden, luota Häneen – Hän ei sinua jätä eikä hylkää. ”… Älä pelkää, sillä minä olen lunastanut sinut, minä olen sinut nimeltä kutsunut; sinä olet minun” (Jes. 43:1).

Read Full Post »