Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Posts Tagged ‘seurakuntaruumis’

Unity in Messiah, How?
Israel Today, February 2018, by Gershon Nerel, suom. SK

Monet kristityt ja messiaaniset juutalaiset puhuvat ”Yeshua-uskovien yhteydestä” ja ”Kristuksen yhdestä ruumiista”. Varsinkin toisen Vatikaanin kirkolliskokouksen (1962-1965) jälkeen ekumeeninen liike pyrkii saavuttamaan universaalisen yhteyden seurakuntien ja kirkkokuntien välillä. Ekumenia ajaa myös maailmanlaajuista uskontojenvälistä yhteyttä. Todellisuudessa kuitenkin useimmat kristityt / messiaaniset pysyvät jakautuneina, koska eivät pysty sopimaan Raamatun tulkintaa koskevista todellisista erimielisyyksistä. Olennaiset erimielisyydet koskien oppia ja tunnustusta ruokkivat jatkuvasti erillisinä pysymistä ja aiheuttavat vihanpitoa ja poissulkemisia.

Seurakunnallisen yhteyden kristillisen / messiaaniseen ihanteen ihailijat lainaavat usein sellaisia UT:n jakeita kuinyksi ruumis ja yksi henki, niinkuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte” (Ef. 4:4) ja ”niin me, vaikka meitä on monta, olemme yksi ruumis Kristuksessa, mutta itsekukin olemme toistemme jäseniä” (Room. 12:5). Siksi yhteyden aihetta käytetään usein työkaluna järjestää rakenteelliset elimet johtosääntöjen ja hallinnollisten virkamiesten alaisiksi. Paavali kuitenkin kirjoitti, että: ”Täytyyhän teidän keskuudessanne olla puolueitakin, että kävisi ilmi, ketkä teistä kestävät koetuksen” (1. Kor. 11:19). Tämä osoittaa, että suuret organisaatiot ovat riippuvaisia maallisesta koneistosta ja taipuvaisia tulemaan poliittisten vallankäyttäjien järjestelmiksi. Ennemmin tai myöhemmin hierarkkiset elimet alkavat keskittyä omiin institutionaalisiin etuihinsa. On yleistä, että ne taistelevat oman selviämisensä puolesta, varsinkin säilyttämällä oman johtonsa prioriteetit. Ne, joilla on asema organisaatiossa, haluavat joko säilyttää virkansa, vaikuttaa, tai saada palkkaa ja arvostusta. On tavanomaista, että organisaatiot käyttävät paljon aikaa ja vaivaa kerätessään varoja byrokratiansa hyväksi.

Valitettavasti liian monessa tapauksessa kutsu uskovien yhteyteen palvelee työkaluna saavuttaa valtaa puolueelle ja valvoa teologian aluetta. Sellaiset järjestäytymiset tahtovat synnyttää dogmeja, joita pakotetaan toisille. Säännöllisesti seurakunnallisista opeista tulee niin koskemattomia, että ne ylittävät raamatullisen opetuksen ja Pyhän Hengen ohjauksen auktoriteetin. Tätä ilmiötä voidaan jäljittää varhaisten vuosisatojen jälkeisten kirkolliskokousten tekemien päätösten kautta. Melkoinen määrä kristittyjä, varsinkin juutalaisia kohtaan vihamielisiä, ohjailevat instituutioitaan julkaisemaan poliittiseen agendan sotkemia teologisia papereita.

Herran Yeshuan opetuksissa on silmiinpistävää, että painotus on yksilöihmisessä, ei ryhmässä eikä organisaatiossa. Esimerkiksi vuorisaarnassa (Matteus 5-7) painopiste on yksilöihmisessä, jolla on henkilökohtainen vastuu seurata Jumalan Poikaa ja pitää hänen käskynsä. Jopa Ilmestyskirjassa, kun Herra puhuu seitsemälle seurakunnalle, hän itseasiassa puhuu suoraan jokaikisen yhteisön yksilöjohtajalle. Raamatussa ei ole mitään käskyä muodostaa alueellisia, kansallisia eikä globaaleja kirkkojen yms. organisaatioita.

Vertauksessa 10 neitsyestä (Matt. 25:1-13) joka ikinen neitsyt on itsenäisesti vastuussa elää puhdasta ja pyhää elämää. Jokaisen Herran Yeshuan opetuslapsen täytyy erikseen pysyä elämänsä aikana uskollisena ja hurskaana, viisaana ihmisenä, joka rakentaa huoneensa lujalle kalliolle eikä liikkuvalle hiekalle (Matt. 7:21-27).

Paikallisseurakunnasta tulee usein kuin perhe. Toiminnallisesti se palvelee hengellisenä ja seremoniallisena runkona Herran Yeshuan opetuslapsille. Siksi paikallisesta seurakunnasta puhutaan kautta uuden Testamentin yhteyden mallina (Matt. 18:17; 3. Joh. 1:10; Ilm. 1:4). Paikallinen paimen tietää tietää oman laumansa tarpeet. Hänen velvollisuutensa on tarkasti ruokkia laumaansa. ”Veljeni, älkööt aivan monet teistä pyrkikö opettajiksi, sillä te tiedätte, että me saamme sitä kovemman tuomion” (Jaak. 3:1). Tärkeintä on kuitenkin olla henkilökohtaisesti yhdistetty Isään ja Poikaan, kuten Herra Yeshua sanoi: ”Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani ja minun Isäni rakastaa häntä ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan” (Joh. 14:23).

Read Full Post »