Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Posts Tagged ‘sotilasvala’

Pohjois-Karjalan rajajääkärikomppanian, ja siten myös vanhimman lapsemme, sotilasvalatilaisuus oli eilen Ilomantsin ev.lut. kirkossa. Tilaisuus alkoi jumalanpalveluksella. Sen alussa oli ortodoksinen palvelus, jonka rukoukset maamme ja näiden nuorten puolesta olivat koskettavia.

Varsinaisen jumalanpalveluksen alussa veisattiin virsi 517 ”Herra kädelläsi”. Oli todella liikuttavaa kuulla nuorten miesten ja naisten laulavan voimallisesti sydämensä pohjasta ”Onneni on olla Herraa lähellä, turvata voin yksin Jumalaan.” Oi rakas Jeesus, kosketa näitä nuoria ja anna heidän löytää Sinut omaksi Vapahtajakseen!

Jumalanpalveluksen jälkeen 138 alokasta vannoi sotilasvalan, sotilasvakuutuksen antoi kolme alokasta.

Minä lupaan ja vakuutan kaikkivaltiaan ja kaikkitietävän Jumalan edessä olevani Suomen valtakunnan luotettava ja uskollinen kansalainen. Tahdon palvella maatani rehellisesti sekä parhaan kykyni mukaan etsiä ja edistää sen hyötyä ja parasta.

Minä tahdon kaikkialla ja kaikissa tilanteissa, rauhan ja sodan aikana puolustaa isänmaani koskemattomuutta, sen laillista valtiojärjestystä sekä valtakunnan laillista esivaltaa. Jos havaitsen tai saan tietää jotakin olevan tekeillä laillisen esivallan kukistamiseksi tai maan valtiojärjestyksen kumoamiseksi, tahdon sen viipymättä viranomaisille ilmoittaa.

Joukkoa, johon kuulun sekä paikkaani siinä, en jätä missään tilanteessa, vaan niin kauan kuin minussa voimia on, suoritan saamani tehtävän loppuun.

Lupaan käyttäytyä kunnollisesti ja ryhdikkäästi, totella esimiehiäni, noudattaa lakeja ja asetuksia sekä säilyttää hyvin minulle uskotut palvelussalaisuudet. Tahdon myös asetovereitani kohtaan olla suora ja auttavainen. Milloinkaan en sukulaisuuden, ystävyyden, kateuden, vihan tai pelon vuoksi enkä myöskään lahjojen tai muun syyn tähden toimi vastoin palvelusvelvollisuuttani.

Jos minut asetetaan esimiesasemaan, tahdon olla alaisiani kohtaan oikeudenmukainen, pitää huolta heidän hyvinvoinnistaan, hankkia tietoja heidän toiveistaan, olla heidän neuvonantajanaan ja ohjaajanaan sekä omasta puolestani pyrkiä olemaan heille hyvänä ja kannustavana esimerkkinä.

Kaiken tämän minä tahdon kunniani ja omantuntoni mukaan täyttää.

Ortodoksipappi rukoili Herraa armahtamaan maamme rangaistukselta, jonka olemme ansainneet. Tahdon jatkaa rukousta: Oi Herra, ole maallemme armollinen. Säästä meidät ja nämä sinun edessäsi kotimaallemme uskollisuuttaan vannoneet rajajääkärit sodan kauhuilta. Suo kansamme nöyrtyä ja tulla armoistuimesi eteen etsimään Sinun kasvojasi. Anna kansamme synnit anteeksi. Oi rakas Isä, armahda meitä! Tapahtukoon kuitenkin kaikessa Sinun hyvä tahtosi.

Kantakoon meitä jumalanpalveluksessa veisatun virren 577 sanat:

Sun kätes, Herra, voimakkaan
suo olla turva Suomenmaan
niin sodassa kuin rauhassa
ja murheen, onnen aikana.

Sun armos täällä meille soi,
mi kallehinta olla voi,
ja meille alla auringon
tää synnyinseutu rakkain on.

On isät täällä taistelleet
ja uskoneet ja toivoneet.
Me saimme saman asunnon,
ja samat vaiheet meidän on.

Read Full Post »