Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Posts Tagged ‘opetuksen arviointi’

Can Christians Be Spiritually Deceived, and How Can They Avoid it?
Commentary by Roger Oakland
Understand The Times International: Roger Oakland Ministries
www.understandthetimes.org

Suomentanut Samuel Korhonen

Ellei taistelumme ole lihaa ja verta vastaan, niin miksi on niin, että kun olemme konflikteissa tämän maan päällä, niin liha ja veri aina tulevat esiin? Mitkä ovat syyt tähän? Onko uskoville mahdollista olla pimeyden agentteina jopa tietämättään? Onko mahdollista kokonaisille järjestöille olla harhaanjohdettuja, koska eivät ole pitäneet katsettaan Jeesuksessa Kristuksessa ja Hänen Sanassaan? Kuinka on mahdollista uskoville ja jopa johtajille uskoa seuraavansa Jeesusta, kun he sen sijaan seuraavatkin ihmistä? Nämä ja muut kysymykset askarruttavat minua. Vain Raamatulla on vastaukset. Ja vaikka, siitä olen varma, kaikkiin kysymyksiin ei vastata tässä elämässä, niin voimme saada Jumalan Sanasta tärkeitä oivalluksia, joita tarvitsemme. Ilmestyskirja, joka usein ymmärryksen puutteesta johtuen on sivuutettu, osoittautuu yhä oivaltavammaksi näinä viimeisinä päivinä, ennen kuin Jeesus palaa.

Esimerkiksi kirjeet seitsemälle seurakunnalle kertovat paljon seurakuntien luopumisesta. Ilmestyskirja ennustaa, kuinka koko maailma kiedotaan valtavaan eksytykseen ja luopumukseen. Näemme sen tapahtuvan juuri nyt. Ja aivan kuten Jumala käytti nöyrää palvelijaansa, Johannesta, varoittamaan seurakuntia laittamaan talonsa järjestykseen, niin Jumala jälleen soittaa varoituskelloja niille seurakunnille, jotka kuuntelevat. Parannus on aina ollut hänen omiensa tavaramerkki. He tietävät, että Jumala tulee takaisin seurakunnalle ”ilman tahraa ja ryppyä ja mitään muuta sellaista; vaan joka on pyhä ja nuhteeton” (Ef. 5:27). On sanottu, että seurakunnalla on paljon pyykkiä ja silittämistä ennen kuin Jeesus palaa, jos aiomme olla ilman ”tahraa ja ryppyä.” Mutta aivan kuten seurakunnille Ilmestyskirjassa annettiin tilaisuus tehdä parannus, niin tuo kutsu kaikuu myös tänä päivänä. Raamattu varoittaa:

Sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta; mutta jos se alkaa ensiksi meistä, niin mikä on niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille kuuliaiset? (1. Piet. 4:17)

Tämä on hyvin vakava varoitus ja kun kuulemme monien pilkkaajien ääniä kaikkialla maassa, voimme kuulla kaukaisen tuomion jylinän lähestyvän päivä päivältä.

Yksi asia, jonka Raamattu tekee hyvin selväksi, on, ettemme voi palvella ihmistä ja Jumalaa yhtä aikaa.

Ei kukaan voi palvella kahta herraa; sillä hän on joko tätä vihaava ja toista rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa. (Mt. 6:24)

Useimmat uskovat aloittavat oikein ja heillä on halu seurata Jeesusta Kristusta eikä ihmistä. Tiedän, että näin oli minun kohdallani ja se on ollut myös sydämen halu monilla tuntemillani. Kun meistä tulee Jeesuksen uudestisyntyneitä seuraajia ja Jumalan armeijaan värvättyjä palvelijoita, niin Raamattu sanoo, että Jumala on ”pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan” (Kol. 1:13). Olemme ylittäneet sillan puolelta toiselle, mutta meidän täytyy muistaa, että Saatana tietää sen ja niin tietävät hänen agenttinsa, joita Raamattu kuvailee demoneina, hallituksina ja valtoina.

Kun Saatana on menettänyt otteensa niihin, joiden nimet on kirjoitettu Elämän Kirjaan, mikä tarkoittaa, että hän ei tule viettämään iankaikkisuutta kanssamme, niin hänen huomionsa siirtyy nyt tekemään meidät tehottomiksi Jumalan palveluksessa. Koska paholaisen juonet on vaikea havaita, hän pystyy ovelasti muuttamaan tai manipuloimaan huomiotamme ja muuttamaan Jumalan antamia päämääriä. Joissakin tapauksissa paholainen pystyy kääntämään jonkun ympäri 180 astetta ja laittamaan hänet takaisin samaan porukkaan, johon hän kuului ennen kääntymystään. ”Ehkäpä tuo henkilö ei koskaan pelastunut alun perinkään” sinä sanot. Voi olla niin. Vain Jumala tuntee itsekunkin sydämen ja Raamattu sanoo, että Hän tietää, kuka on Hänen ja he kuulevat Hänen äänensä (Joh. 10:4).

Jokaisen, joka väittää, ettei hengellinen petos voi tapahtua kristitylle pitäisi ajatella, kuinka usein Uusi Testamentti varoittaa hengellisestä petoksesta. Katsokaamme joitakin näistä jakeista:

Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille: ”Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. (Mt. 24:4 ks. myös Mk. 13:5)
Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: ’Minä olen Kristus’, ja he eksyttävät monta. (Mt. 24:5)
Niin hän sanoi: ”Katsokaa, ettei teitä eksytetä. (Lk. 21:8)
Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi… (2. Ts. 2:3)
Älköön kukaan pettäkö itseään. Jos joku teidän joukossanne luulee olevansa viisas tässä maailmassa, tulkoon hän tyhmäksi, että hänestä tulisi viisas. (1.Kor. 3:18)

Katso myös Room. 7:11 ja 16:18, 1. Kor. 6:1, 1. Kor. 15:33, Gal. 6:7, Ef. 5:6, 2. Tim. 3:13, Tt. 1:10. Ja on muitakin. Mainitsen nämä osoittaakseni, että hengellinen petos on todellinen ja Raamattu puhuu siitä usein. Epäilemättä se on toistuva teema alkaen Genesiksestä, jossa käärme petti Eevan aina Ilmestyskirjaan, jossa sanotaan, että tulee päivä, jolloin Saatana pettää koko maailman (Ilm. 12:9).

Olen kuullut monien pastorien sanovan: ”Minun ei tarvitse puhua hengellisestä petoksesta, niin kauan kuin opetan Raamattua jae jakeelta.” Ja olen kuullut monien muiden sanovan: ”En halua olla negatiivinen; haluan vain keskittyä siihen mitä puolustan, en siihen, mitä vastustan.” Sanon kuitenkin näille pastoreille, että hengellisen petoksen teeman huomiotta jättäminen merkitsee raamatullisen periaatteen laiminlyömistä. Kuinka voi joku opettaa Raamattua jae jakeelta eikä silti koskaan sano mitään hengellisestä petoksesta? Ja kun lukee näitä kohtia (joita on monia), niin eikö olisi piittaamatonta ohittaa niiden ajankohtaisuus siihen nähden, mitä tapahtuu seurakunnassa tänä päivänä? Raamatun läpikäyminen jae jakeelta on hyvä, mutta tarvitaan enemmän, kuin vain lukea, mitä tapahtui menneisyydessä. Pyhän Hengen kautta Raamatun tulee neuvoa, kehottaa, opettaa ja varoittaa meitä nykyisyydestä ja tulevaisuudesta. Raamatun varoitusten huomioimatta jättäminen, niiden hylkääminen, niiden tärkeyden vähättely tälle päivälle on suorastaan vastuutonta ja niin vaarallista lampaille.

On hyvin todennäköistä, että joudumme petetyiksi, jos olemme taipuvaisia seuraamaan ihmisiä ennemmin kuin Jeesusta Kristusta ja Hänen Sanaansa. Monet uudet uskovat on johdettu harhaan vaelluksessaan seuraamaan ihmistä. Tämä ihminen voi näyttää jumaliselta ja näyttää jopa olevan hyvä Sanan opettaja. Saarnatuolissa hän voi jopa olla voideltu, koska opettaa Raamattua. Raamattu on Jumalan Sana ja Jumala voitelee Sanansa.

Siihen sisältyy kuitenkin enemmän. Eivät kaikki ihmiset, jotka näyttävät olevan voideltuja saarnatuolissa, ole voideltuja pöytänsä takana, tai liiketoiminnassaan. Jotkut voivat väärinkäyttää Jumalan Sanaa johtamistyylillään. Jotkut voivat jopa käyttää Raamattua manipuloimaan ihmisiä osoittaakseen valtaa. Sellainen mielenkontrolli on äärimmäisen vahingollista.

Sellainen johtaminen pastorilta olisi vähintäänkin hämmentävää nuorelle kristitylle, joka kasvaa tässä ympäristössä. Tuo nuori uskova ihmettelisi, kuinka Jumalan mies voi olla myös lihallinen ihminen ja kaikkea samalla. Onko se edes mahdollista? Tämä olisi varmasti paradoksi. Historia muuten osoittaa, että on ollut monia ihmisiä, joihin on katsottu ylöspäin suurina johtajina, mutta jotka johtivat suuria joukkoja harhaan.

Toinen asia, johon uudet kristityt (ja vanhemmatkin) törmäävät, on, että heitä opetetaan kyseenalaistamatta seuraamaan pastoriensa ja vanhimpiensa opetuksia. Heille sanotaan, että heiltä puuttuu hengellinen kypsyys tulkita hengellisiä asioita omin avuin ja että totellessaan johtajiaan he tottelevat Jumalaa. Toisin sanoen heille sanotaan, että heidän johtajansa palvelevat heidän hengellisenä suojanaan ja siksi he ovat aina turvassa ja kuuliaisia Jumalalle, kun seuraavat johtajiensa opetuksia. Eräs sellainen johtaja sanoi ystävälleni: ”Et sinä ole pätevä erottamaan hengellistä petosta.”

Kun jokin ryhmä tai organisaatio joutuu tähän pisteeseen, asiat voivat käydä hyvin vaarallisiksi. Pohjimmiltaan on muodostunut kultin kaltainen ympäristö ja siinä olevat eivät tiedä sitä. On mahdollista, etteivät edes johtajat tiedä sitä. Pian ”kultin” jäsenet lainaavat johtajiaan ja heidän sanomisiaan. He odottavat nyt johtajiensa antavan julistuksia ja säädöksiä. Jos johtajat eivät sano mitään luopumuksesta, niin sen täytyy olla OK. Jos he sanovat jotakin luopumuksesta, niin he sanovat: jaa.

Olen nähnyt tämän yhä uudelleen, missä uskovat eivät enää ajattele itse eivätkä tarkista itse Jumalan Sanasta. He ovat ympäröineet itsensä väärällä turvallisuuden tunteella luottamalla yksinomaan pastoriinsa ja vanhimpiinsa. Tämä ei ole se tapa, jolla kristikunnan pitäisi toimia Raamatun mukaan. Jeesus käski mennä ja tehdä opetuslapsia eikä lapsia. Seuraajat ovat seuranneet johtajia, jotka ovat olleet kuin pillipiipareita, jotka johtavat louhikkoisille ja vaarallisille jyrkänteille. Kun seurataan ihmisiä, heidän menetelmiään ja heidän liikkeitään, niin vaara odottaa ja lopulta nuo liikkeet luhistuvat.

Monissa näissä tämän päivän liikkeissä johtajilla on asioita, joita ei ole käsitelty. Kun tämä tapahtuu liikkeelle, niin liike katsoo johtamismallia ja ratkaisemattomat virheet ja synnit siirretään alaspäin.

Olen ollut yllättynyt, kun monet tuntemani ihmiset vuosien mittaan ovat sanoneet minulle: ”En koskaan enää mene sen ryhmän kokoukseen – he ovat niin maailmallisia.” Sitten kuitenkin saan tietää, että hän osallistuu taas. Se vain näytti niin vaikealta irroittautua ”menemästä virran mukana.”

Saatana ei välitä, kuinka joku petetään, kunhan vain petetään. Jos hän voi saada huomiosi pois Jumalan Sanasta takaisin maailmaan, niin hän on onnistunut. On ollut monia, jotka ovat langenneet pois näin. Maailman syötit ovat lihalle hyvin viekoittelevia. Miksi en, mieli pohtii, nauttisi maailman asioista? Se voi olla sen kautta, mitä otamme suuhumme, että sorrumme. Se voi olla aistillisempaakin ja seksuaalista. Se voi olla älyllistä, koska Saatana haluaa meidän uskovan, että Raamattu ei ole erehtymätön Jumalan Sana. Jos hän onnistuu panemaan epäilyksen siemeniä mieliimme, niin nuo siemenet voivat jäytää ja kasvaa, kuin taudin valtaamassa ruumiissa.

Yksi historian suurimmista hyökkäyksistä Raamattuun uskovaa kristikuntaa vastaan on ollut käynnissä yli 500 vuotta. Useimmat kristityt, mukaan lukien useimmat pastorit ja useimmat kirkkokunnat, eivät ole edes tietoisia, että tämä on tapahtumassa. Paavi ja erityisesti Jesuiittajärjestö luovat voimakasta pyrkimystä tuoda kristilliset uskovat roomalaiskatoliseen kirkkoon keinolla millä hyvänsä. Päämäärä? Että maailma palvoisi paavia samalla tavalla kuin Jumalaa. Suunnitelma on tehdä Jumalan Sana ihmisen sanaksi ja paavin sana Jumalan sanaksi.

Kautta historian on ollut monia, jotka ovat törmänneet paavin miesten vihaan. Tämä agenda on edelleen hyvin aktiivinen tämän päivän maailmassa ja vaikuttaa monissa kirkoissa ja organisaatioissa sellaisten väylien kautta kuin esiintuleva kirkko (emerging church) ja päämäärätietoinen (Purpose Driven) liike.

Monet kristityt eivät näe olevansa taistelussa – ehkä he tuntevat olonsa turvalliseksi suurissa eläväisissä seurakunnissaan viikko toisensa jälkeen. He voivat viedä Raamattunsa kirkkoon ja jopa uhrata säännöllisesti, mutta jos heidän lojaalisuutensa koskee ihmistä, liikettä, tai kirkkokuntaa, niin se ei tee vaikutusta Jumalaan. Jumala etsii ”oman sydämensä mukaisia” sydämiä (1. Sam. 13:14), täysin antautuneita ja uskollisia Jeesukselle Kristukselle ja Jumalan Sanalle.

Olen Roger Oakland. Tämä on ollut raamatullinen näkökulma ajan ymmärtämiseksi.

Read Full Post »